Select Page

 Tudi v letošnjem šolskem letu se pridružujemo izvedbi  projekta Tradicionalni slovenski zajtrk- TSZ. Zelo pomembna je podpora in vloženo delo učiteljev, učiteljic, vzgojiteljev, vzgojiteljic,  organizatorjev šolske prehrane, kuharjev in ostalega osebja.

S projektom želimo spodbuditi promocijo lokalne pridelave in predelave hrane, zdravega načina prehranjevanja in skrbi za okolje in preko sistema javnega naročanja spodbuditi naročanje domače hrane.

 TSZ bo potekal v petek, 16.11. 2012 . Vsi otroci v vrtcu in šoli bodo dobili enak zajtrk- črn kruh, maslo, med, jabolko in mleko- vse domačega porekla.

 

Pri projektu sodelujejo naslednje inštitucije:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za izobraževanje , znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za zdravje, Čebelarska zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja, Zavod za šolstvo, Gospodarsko interesno združenje mlekarstva.

 

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in otroke in s tem tudi širšo javnost o

 

–         pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad

–         prednosti lokalno pridelanih živil

–         domače pridelave in predelave

–         pravilnem ravnanju z odpadki

–         ravnanju z embalažo

–         pomenu gibanja in izvajanja  športnih aktivnosti.

 

Vlada RS je vsak tretji petek v mesecu novembru razglasila za DAN SLOVENSKE HRANE.

Letos je to 16.11. 2012 in se ta dan obeležuje s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk.

V okviru učnih vsebin naj ta dan učitelji in vzgojitelji v šolah in vrtcih posvečajo pozornost LOKALNO PRIDELANI HRANI.

 

 ZAKAJ UŽIVATI LOKALNO HRANO?

 

–         sezonsko dostopnejša

–         več vitaminov in mineralov

–         višja hranilna vrednost

–          ohranjanje domačih delovnih mest

–         ohranjanje poseljenost, obdelanost in urejenost slovenskega podeželja

–         manjša embalaža- varovanje okolja

–         samooskrba s hrano v državi

–          

   OŠ SIMONA JENKA KRANJ

 

OŠ Simona Jenka Kranj bo obeležila ta dan in ta vseslovenski projekt z delom vseh učiteljev in učiteljic, vzgojiteljic v šoli in drugih delavcev šole  v tej smeri.

Pri urah oddelčne skupnosti bodo razredniki spregovorili o tej tematiki. Na jedilnikih je lokalno pridelana slovenska hrana.

 

Na  ta dan bodo za izbiro živil  poskrbeli lokalni dobavitelji živil:

g. Strupi Marko- mleko

g. Markuta Janez – jabolka

g. Robert Kopač- Čebelarska zveza Kranj-  med

 Ljubljanske mlekarne- maslo

Pekarne- kruh

Šole v Goričah, Trsteniku in Primskovem bodo obiskali lokalni čebelarji in spregovorili o pomenu čebelarstva za naše okolje.

V  mesecu oktobru 2012 so 8. razredi  OŠ obiskali Čebelarski dom v Brodeh pri Škofji loki in spoznali delo čebelarja in delo čebelic v panju. Izdelali so tudi manjše izdelke iz čebeljega voska in jih odnesli na svoje domove.

 

1. razredi OŠ Simona Jenka Kranj se z učiteljicama gospodinjskega pouka in učenkami in učenci izbirnega predmeta Načini prehranjevanja ( 9. razred)  spoznavajo in ustvarjajo  Dražgoške kruhke in s tem ohranjajo in prenašajo  kulturno dediščino. S tem krepimo tudi odnose med učenci višjih razredov z nižjimi- medsebojno sodelovanje, pristni prijateljski odnosi. 

Dražgoške kruhke odnesejo tudi z srčnim sporočilom na svoje domove ( priloga – prispevki v besedi in sliki enot –  šolska spletna stran).

   

Obiskali nas bodo tudi iz Čebelarske zveze Slovenije- enota Kranj( druga polovica novembra)  in nam v 3. razredih  spregovorili iz izkušenj o  pomenu čebele in čebeljih izdelkov. Učenci in učenke dobijo tudi letake na to tematiko.

 

6. razredi OŠ so se podrobno spoznali z ločevanjem odpadkov in na to temo napisali tudi poročilo o tem. Spoznali so se tudi z najbližjim posestvom , ki  je v naši okolici- to je izobraževalno posestvo Strahinj, kjer je tudi Biotehniški center Naklo. Tam so si ogledali posestvo in se spoznali z ekološkim kmetovanjem in razliko med konvencionalnim načinom kmetovanja. Vse to so opisali tudi v poročilu, ki bodo  razstavljena v avli matične šole.

  

Vse učiteljice in učitelje prosim, da  izkoristijo  dodatni  material , ki vam  je na voljo na naši spletni strani .  Naj ta mesec november mine v duhu zavedanja pomena lokalno pridelane hrane, pomena čebel in pomena ločevanja odpadkov za skupno dobro.

 

Irena Hudobivnik