Select Page

Učiteljice dodatne strokovne pomoči smo v šolskem letu 2012/13 v 6. razredih v okviru razrednih ur izvedle sklop delavnic na temo Učenje učenja.

Učenci so imeli možnost ozaveščati in pridobivati znanje o dejavnikih učenja, pripravi na učenje, motivaciji ter učnih tipih. Seznanili so se, kako v učenje vključiti čim več čutov in se preizkusili v različnih tehnikah učenja.

Vtisi naših učenk in učencev:

slika1

6.a

Naučila se nisem nič novega, a se mi pozna pri ocenah, ker so boljše.

Nič mi ni bilo všeč, ker bi to rabili v nižjih razredih.

Pomagalo mi je pri predmetih, kjer se moraš »piflati« in mislim, da mi bo pomagalo še v višjih razredih.

Ni mi bilo všeč, ker se ne učim.

 

slika3

slika6

6.b

Odziv učencev na delavnicah je bil zelo pozitiven, saj so pridobili nova znanja in veščine, ki jih bodo lahko uporabljali ne le pri šolskem, ampak tudi pri vseživljenjskem učenju.

slika5

 6.c

To so bile najbolj dolgočasne ure v življenju, ker nama ni  nobena metoda učenja ustrezala in se nisva naučili nič drugega, kar še ne znava. Poleg tega so bile ure dolgotrajne in v teh 45 minutah se praktično nismo naučili nič. Ta ura nama je bila všeč, ker sva se lahko odpočili od drugih bolj napornih in zanimivih ur. Predlagava, da so te ure namenjene nižjim razredom. LARA IN GEA

Pri učenju so mi pomagale živali, zajec in podčrtovanje. Mislim, da bi to morali imeti že v prejšnjih razredih. Najbolj mi pomagajo miselni vzorci.

Pri učenju sem si pomagala z mojim ljubljenčkom Jakom, kateremu sem razlagala učno snov. Miselni vzorec in podčrtavanje mi najbolj pomagata. Najprej si preberem, potem pa ponavljam. Učenje učenja bi moralo biti že v razredih nižje stopnje. KARMEN

Pri učenju si pomagam tako, da najprej preberem ves zvezek in nato v mislih ponovim v odstavkih. Na koncu pa vse preberem in ponovim vse naenkrat.

Pri učenju si pomagam z miselnimi vzorci, tako da govorim svoji plišasti igrači in v mislih ponavljam, si podčrtujem, in logično razmišljam.

Najprej si preberem, nato pa grem ven na zrak.

Pomagam si z miselnimi vzorci.

slika2

6.č

Všeč mi je bilo, ker smo se naučili veliko novih tehnik učenja: miselni vzorci, označevanje, glasno ponavljanje. Bolje bi bilo, če bi to imeli leto prej. Zelo zanimive ure. Bilo mi je všeč. DOMEN, VID, GABER, JAKOB

Metode so nam bile všeč. Uporabljali smo jih doma. Uporaba se je obrestovala, čeprav mislimo, da bi se morali to učiti že prej. ANJA, LARA, ROK, NIK

Naučili smo se nove metode, ki niso bile učinkovite. Včasih je bilo dolgčas, ker smo že vse vedeli. ŽIGA, SARA, ANAMARIJA, GAŠPER

Ni bilo ok, ker ni bilo zanimivo. LUKA

Veliko sem se naučila in mi je bilo zelo poučno in super. NINA

Bilo mi je bolj dolgočasno, kot sem pričakovala. Vsako uro je bilo bolj dolgočasno. MATEJ

Naučila sem se metodo, ki jo zdaj uporabljam. LARA

slika4

 Delavnice Učenje učenja bomo izvajali tudi v prihodnjem šolskem letu.

 

Aktiv učiteljic za individualno in skupinsko učno pomoč

Kranj, 21.6.2013