Select Page

Vlogo za subvencionirano šolsko prehrano v šolskem letu 2013/14 ČIMPREJ  oddajte na predpisanem  obrazcu (Vloga za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev) na Centru za socialno delo Kranj (tudi v mesecu avgustu).

ŠOLSKA PREHRANA

Jedilnik za vsak mesec si lahko ogledate na vratih jedilnice in na spletni strani šole. Učenci naj se vnaprej prijavijo na kosila za posamezni mesec oz. tiste dni, ko bodo želeli kositi v šoli.

Odjava prehrane bo možna tudi preko spleta.

Odjava kosil in malic je možna do 8.00 ure zjutraj za naslednji dan razen v ponedeljek, ko je možna odjava do 8.00 za isti dan.

MŠ- Ul.XXXI. divizije 7a –  255 97 13
PŠ Center                            –  255 96 82
PŠ Primskovo                     –  255 96 76
PŠ Goriče                            –  255 96 82
PŠ Trstenik                         –  255 96 87

Cene prehrane so določene s Pravilnikom o šolski prehrani. Stroške prehrane je potrebno poravnati do roka označenega na položnici. Dobavitelji živil so določeni glede na  javna naročila.  Jedilniki se oblikujejo glede na Smernice zdravega načina prehranjevanja.

V kolikor še niste oddali Prijave za prehrano za šolsko leto 2013/14, to uredite takoj. Prijavo najdete na spodnji povezavi.

Prijavnica za prehrano 2013/2014