Select Page

V sodelovanju s Srednjo lesarsko šolo v Škofja Loki smo 23. in 24. oktobra 2013 izvedli tehniški dan. Učenci so si ogledali stroje, ki jih dijaki uporabljajo za obdelavo lesa. Naši učenci so spoznali tudi različne poklice v lesarstvu, za katere se dijaki te šole izobražujejo. V delavnici pa so izdelali uporaben izdelek – pručko.

S1

S2

S3

S4

Drugi del tehniškega dne pa se je odvijal v Domu čebelarjev v Brodeh. Učenci so poslušali predavanje o zgodovini čebelarstva na Slovenskem in o pomembnosti medu v prehrani. Degustirali so različne vrste medu. V delavnici so nato izdelali še izdelek iz čebeljega voska (svečko in obeske). S svojimi izdelki so bili učenci zelo zadovoljni.

S5

S6

S7

S8

Kranj, 4.11.2013                                                                             Učiteljica TIT: Irena Pavlin