Select Page

Tudi v letošnjem šolskem letu se pridružujemo izvedbi  projekta Tradicionalni slovenski zajtrk- TSZ. Zelo pomembna je podpora in vloženo delo učiteljev, učiteljic, vzgojiteljev, vzgojiteljic,  organizatorjev šolske prehrane, kuharjev in ostalega osebja.

S projektom želimo spodbuditi promocijo lokalne pridelave in predelave hrane, zdravega načina prehranjevanja in skrbi za okolje in preko sistema javnega naročanja spodbuditi naročanje domače hrane.

TSZ bo potekal v petek, 15.11. 2013 . Vsi otroci v vrtcu in šoli bodo dobili enak zajtrk- črn kruh, maslo, med, jabolko in mleko- vse domačega porekla.

Pri projektu sodelujejo naslednje inštitucije:

Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Ministrstvo za izobraževanje , znanost, kulturo in šport, Ministrstvo za zdravje, Čebelarska zveza Slovenije, Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije, Gospodarska zbornica Slovenije, Inštitut za varovanje zdravja, Zavod za šolstvo, Gospodarsko interesno združenje mlekarstva.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in ozaveščati šolajočo mladino in otroke in s tem tudi širšo javnost o

–         pomenu zajtrka v okviru prehranjevalnih navad

–         prednosti lokalno pridelanih živil

–         domače pridelave in predelave

–         pravilnem ravnanju z odpadki

–         ravnanju z embalažo

–         pomenu gibanja in izvajanja  športnih aktivnosti.

 

Vlada RS je vsak tretji petek v mesecu novembru razglasila za DAN SLOVENSKE HRANE.

Letos je to 15.11. 2013 in se ta dan obeležuje s projektom Tradicionalni slovenski zajtrk.

V okviru učnih vsebin naj ta dan učitelji in vzgojitelji v šolah in vrtcih posvečajo pozornost LOKALNO PRIDELANI HRANI.

 

ZAKAJ UŽIVATI LOKALNO HRANO?

–         sezonsko dostopnejša

–         več vitaminov in mineralov

–         višja hranilna vrednost

–          ohranjanje domačih delovnih mest

–         ohranjanje poseljenost, obdelanost in urejenost slovenskega podeželja

–         manjša embalaža- varovanje okolja

–         samooskrba s hrano v državi

 

OŠ SIMONA JENKA KRANJ

OŠ Simona Jenka Kranj bo obeležila ta dan in ta vseslovenski projekt z delom vseh učiteljev in učiteljic, vzgojiteljic v šoli in drugih delavcev šole  v tej smeri.

Pri urah oddelčne skupnosti bodo razredniki spregovorili o tej tematiki. Na jedilnikih je lokalno pridelana slovenska hrana.

 

Na  ta dan bodo za izbiro živil  poskrbeli lokalni dobavitelji živil:

g. Strupi Marko –  Rupa- mleko

g. Markuta Janez – Čadovlje  – jabolka

Družina Bukovšek – Primskovo –  med

 Pomurske  mlekarne – enota Kranj – maslo

Kmetija Gregorc Praše – domač  kruh – vrtec, Žito Gorenjka Lesce.

 

V vrtec Primskovo in  vrtec na matični šoli ,  na podružničnih šolah  Goriče,Trstenik in Primskovo  bo lokalni čebelar  spregovoril  o pomenu čebelarstva za naše okolje.

 Izvedbo projekta tradicionalni slovenski zajtrk si bo  v vrtcu Primskovo ogledala tudi generalna sekretarka vlade ga. Šarabon.

Na  enoti center- 6. razred –  nas bo obiskala ga. Andreja Teran, univ.dipl.inž.kmet.,  iz Kmetijsko- gozdarskega zavoda Kranj – enota KSS Kranj.

 

V  mesecu oktobru 2013 so 8. razredi  OŠ obiskali Čebelarski dom v Brodeh pri Škofji loki in spoznali delo čebelarja in delo čebelic v panju. Izdelali so tudi manjše izdelke iz čebeljega voska in jih odnesli na svoje domove. 

 

Irena Hudobivnik

SLIKA1

SLIKA2