Select Page

Učenci naše šole so se letos prvič udeležili tekmovanja iz znanja geografije. Tema letošnjega tekmovanja je bila VODA IN NJENA VLOGA V POKRAJINI. Tekmovanje je bilo sestavljeno iz dveh delov. Pisnega, kjer so  učenci reševali  naloge  povezane s temo ter terenskega, ki je namenjen neposrednemu stiku tekmovalcev s pojavi in procesi v pokrajini; tako v okolici šole kot na neznanem terenu območnega in državnega tekmovališča. Poudarek je bil v izkazovanju ključnega znanja, spretnosti, sposobnosti in veščin geografske stroke in vseživljenjskega znanja (opazovanje, orientiranje, vzročno posledično povezovanje, analiziranje, reševanje problemov…).

Na  šolski ravni je tekmovalo 39 učencev predmetne stopnje, 13 učencev je prejelo BRONASTO priznanje.

Nina Katarina Štular, Tim Velikonja in Tajda Urankar so se uvrstili na območno tekmovanje, ki  je potekalo 12.3. na Osnovni šoli Staneta Žagarja v Lipnici. Nina Katarina Štular in Tajda Urankar sta osvojili SREBRNO priznanje.

Državno tekmovanje je poteklao 15.4. na OŠ Rudolfa Maistra v Šentilju. Udeležila se ga je NINA KATARINA ŠTULAR in osvojila ZLATO priznanje.

Vsem tekmovalcem in dobitnikom priznanj iskreno čestitamo.

Vodja tekmovanja:

Mojca Zupan

170414083408_img_1490a

170414084025_sen2

170414084247_sen6