Select Page

ZDRAVSTVENO LETOVANJE ŠOLSKIH OTROK

v Mladinskem hotelu Pinesta – Novigrad

 

Obveščamo vas, do bo PINESTA, d.o.o. tudi v letošnjem letu organizirala zdravstveno letovanje in letovanje za otroke iz mestne občine Kranj.

 

POGOJI IN NAČIN PRIJAVE:

V zdravstvenih kolonijah lahko letujejo otroci rojeni v letih 1999 – 2009.

Izmene so:

–           3 x 10 dnevne izmene za otroke z ali brez napotnice.

 

Šolski dispanzer v Kranju bo z vpisom otrok  pričel v sredo  7.5.2014!

 

Izbrani zdravniki in pediatri bodo, v kolikor jim to dopuščajo pogoji ZZZS (»Zdravstvenega letovanja se lahko udeležijo le  tisti otroci in šolarji, ki imajo v medicinski dokumentaciji zapise o večkratni hospitalizaciji (več kot dvakrat v preteklem letu) ali so bili pogosteje bolani (zapis v medicinski dokumentaciji več kot dvakrat v preteklem letu).«, predlagali otroke s poudarjeno zdravstveno indikacijo, za kar jim bodo izstavili ustrezno napotnico.

 

Prispevek staršev za zdravstveno letovanje je:

–         250,44 € za 14 dni  (z napotnico)

–         178,89€ za 10 dni (z napotnico)

–         343,09€ za 10 dni (BREZ napotnice),

Plačljivo v treh ali štirih obrokih.

Izmena:

–         12.7.(sobota) – 22.7.(torek) 2014

–         22.7. (torek) –  1.8.  (petek) 2014

–           1.8. (petek) – 11.8. (ponedeljek) 2014

 

Glede na okoliščine lahko v letošnjem letu v zdravstvenih kolonijah letujejo otroci pri katerih ni prisotna nobena od indikacij. V takem primeru starši svoje otroke prijavijo na sedežu družbe Pinesta, d.o.o.  Kranj, Stritarjeva 8. Informacije lahko dobite po telefonu 04/2013750 ali na elektronski naslov info@pinesta.com. Starši naj imajo poleg št. osebnega dokumenta sabo še številko kartice ZZZS.

 

**Prijave otrok se zbirajo na Pinesti d.o.o. do 10.6.2014**

(seveda bodo mogoče tudi naknadne prijave)!