Select Page

Pouk za vse oddelke se v torek, 24. 6. prične z 2. šolsko uro (8.20) in konča ob 11.00.

Od 11. ure dalje delujejo za učence razredne stopnje oddelki podaljšanega bivanja.

Prijavljeni učenci predmetne stopnje imajo možnost kosila.

Povratek avtobusov za vozače je ob 11.30 izpred Matične šole in PŠ Center.

 

Vse učencem in njihovim družinam želimo lepe poletne počitnice!

 

vodstvo šole