Select Page

Navodila za tehniški dan za 6. razrede, Vrhnika in Botanični vrt Ljubljana.

TEHNIŠKI DAN ZA 6. razrede
CRO VRHNIKA in BOTANIČNI VRT LJUBLJANA

 ČETRTEK, 16.4.2015
RAZRED ZBOR RCO VRHNIKA MALICA BOTANIČNI VRT ODHOD PRIHOD
6. a 7.40 8.45-10.15 10.15-10.30 11.00-12.30 12.40 13.30
6. b 7.40 8.45-10.15 10.15-10.30 11.00-12.30 12.40 13.30

6. a V. Cunk
6. b I. Uranič, K. Rant

Spremljevalci: U. Glastovec ,  D. Koporec, I. Hudobivnik ?


SREDA,15.4.2015
RAZRED ZBOR RCO VRHNIKA MALICA BOTANIČNI VRT ODHOD PRIHOD
6. c 7.40 8.45-10.15 10.15-10.30 11.00-12.30 12.40 13.30
6. č 7.40 8.45-10.15 10.15-10.30 11.00-12.30 12.40 13.30

6. c – I. KLEMENČIČ
6. č – L.REJC

Spremljevalci: E. Karajič, METKA ZOR(vodja)


Navodila za delo:

TD bo potekal v vsakem vremenu. Učenci naj bodo primerno obuti in oblečeni. S seboj naj imajo trdo podlago za pisanje in pisalo, lahko pa tudi fotoaparat in nekaj denarja za nakup rastline v botaničnem vrtu(po želji in neobvezno). Malico dobijo v šoli. Reditelji prevzamejo malico in jo prinesejo v avtobus(razdelimo jo kasneje). Po končanem prihodu imajo tudi kosilo(učenci, ki so naročeni na šolsko kosilo), zato morajo imeti s seboj tudi kartico in copate. Za prihod v šolo in domov uporabljajo učenci vozači šolski avtobus(za prihod v šolo tako kot za 1. šolsko uro pouka, za odhod domov pa tako kot 7. uro pouka).

Učni cilji:

  • spoznajo pomen ločevanja odpadkov
  • znajo definirati in navesti razliko med smetmi in odpadki
  • seznanijo se z zbiranjem, ločevanjem in recikliranjem različnih vrst odpadkov
  • utrdijo znanje o pomenu in vlogi ekologije v vsakdanjem življenju
  • utrdijo ekološko zavest
  • spoznajo zgodovino, pomen, značilnosti in ureditev botaničnega vrta
  • spoznajo rastline in njihove prilagoditve iz različnih ekosistemov
  • spoznajo naloge in vrste pravih in preobraženih rastlinskih organov