Select Page

16. oktober- Svetovni dan hrane

Vse od leta 1997 se po zaslugi Združenih narodov 16. oktober obeležuje kot svetovni dan hrane. Letošnje leto poteka pod geslom »Združeni proti lakoti«.

Svetovni dan hrane nam ponuja priložnost za razmislek, da se poudari stisko 870 milijonov kronično podhranjenih ljudi na svetu in več kot milijardo ljudi, ki je prekomerno hranjenih. Tudi naraščajoče cene prehrane predstavljajo veliko grožnjo za varnost preskrbe s hrano predvsem v državah v razvoju.

V Sloveniji problema kronične lakote ni, se pa strokovnjaki intenzivno ukvarjajo s tem, kako odpraviti posledice neustreznega prehranjevanja in nezadostne telesne aktivnosti  oziroma posledične učinke nezdravega življenjskega sloga.

Prav je, da se zavedamo, da je Slovenija ena izmed redkih držav, ki ima organiziran sistem prehrane otrok in mladostnikov. Zato ima šola pomembno vzgojno in izobraževalno vlogo pri razvijanju zavesti o zdravi prehrani, zdravih prehranjevalnih navadah, kulturi prehranjevanja in odgovornega odnosa do sebe in  svojega zdravja.

Slovenija je še zmeraj močno odvisna od uvoza hrane, še posebno pri proizvodnji žit. Moramo poskrbeti za samooskrbo in s tem za prehransko varnost nas samih. Lokalno pridelana hrana je zdrava, pomembna in v prihodnosti cilj, kateremu sledimo.

Tema letošnjega svetovnega dneva hrane je, da poskrbimo  za lastno oskrbo s pridelki, ki nam zrastejo na naši zemlji.

                                                                    Irena Hudobivnik