Select Page

Spoštovani starši!

Tudi v šolskem letu 2016/17 bo jutranje varstvo organizirano le za učence prvih razredov.

V kolikor bo zaradi utemeljenih razlogov vaš otrok v šol. letu 2016/17 vseeno potreboval jutranje varstvo, NUJNO do 15. junija 2016 v tajništvo šole (OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj) pošljite pisno prošnjo. Našo odločitev vam sporočimo po pošti do 10. julija 2016.

 

Prošnja za jutranje varstvo v izjemnih primerih. wordpdf

 

ravnatelj
Rudolf Planinšek