Select Page

Tudi v šolskem letu 2017/18 bo jutranje varstvo organizirano le za učence prvih razredov.

Spoštovani starši!

Tudi v šolskem letu 2017/18 bo jutranje varstvo organizirano le za učence prvih razredov.

V kolikor bo zaradi utemeljenih razlogov vaš otrok v šol. letu 2017/18 vseeno potreboval jutranje varstvo, NUJNO do 31. maja 2017 v tajništvo šole (OŠ Simona Jenka Kranj, Ulica XXXI. divizije 7a, 4000 Kranj) pošljite pisno prošnjo. Našo odločitev vam sporočimo po pošti do 10. julija 2017.

Prošnja za jutranje varstvo v izjemnih primerih. wordpdf

     ravnatelj
Rudolf Planinšek