Select Page

Letošnji Junaki Našega Časa so tutorji, ki nudijo medvrstniško pomoč: KRIŠTOF MARKUN-6.a, ALISA SLEMZINA-6.c, TINKARA DOLŽAN- 7.c, MAJ SOKLIČ-8.a in MIA TANESKI-8.a.


Iskreno jim čestitamo
!

Naša šola že tretje šolsko leto kandidira s prostovoljci na natečaju JUNAKI NAŠEGA ČASA, ki ga razpisuje Slovenska Filantropija, glavna promotorka prostovoljstva v Sloveniji.

Ljudje prostovoljijo iz različnih razlogov. Nekateri želijo nuditi pomoč posameznikom v stiski, vračati organizaciji od katere so v preteklosti sami prejemali pomoč, višati kakovost življenja v lokalni skupnosti ali spreminjati svet na bolje. Ob delu osebnostno rastejo in pridobivajo dragocene izkušnje.

Na šoli ponujamo več vrst prostovoljstva in tako učenci lahko na več načinov izrazijo svoj altruizem. Možnosti so v obliki tutorstva oz. medvrstniške pomoči in prve pomoči.

Tako spodbujamo:

• Krepitev solidarnosti v šoli, 
• aktiviranje šolarjev za skupinske prostovoljske projekte, ki pomenijo novo kakovost življenja ali rešitev nekega problema v skupnosti,
• promocija prostovoljstva med otroki in mladimi,
• spodbujanje samoiniciativnosti otrok in mladih,
• senzibiliziranje učencev za potrebe soljudi v ožjem in širšem okolju.

Povabljen k prostovoljstvu tudi ti!

Mentorici: Irena Hudobivnik in Bogdana Mikša