Select Page

Skladno s Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja imajo učenci in starši možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse znanja od 3. do 5. junija 2019.
Dostop do rezultatov je možen na spletni strani http://npz.ric.si. Za dostop potrebujete šifro, ki jo je učenec prejel ob nacionalnem preverjanju znanja v šoli, in enotno matično številko (EMŠO) otroka.

Starši devetošolcev in devetošolk ter učenci imate možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ tudi v šoli (kjer se lahko posvetujete z učiteljem)  v sredo, 5. junija 2019, od 13.00 do 14.30, na MATIČNI ŠOLI:

SLOVENŠČINA:
učilnica: SLOVENŠČINA 1

MATEMATIKA:
učilnica: MATEMATIKA 3

FIZIKA:
učilnica: GEOGRAFIJE

V kolikor doma ugotovite morebitne napake pri točkovanju posameznih nalog, pridite v sredo, 5. junija 2019 (od 13.00 do 14.30) v šolo, da učiteljica preveri in morebitne napake vnesemo v aplikacijo.

                                                             Tina Kaltenekar