Select Page

OŠ SIMONA JENKA Kranj, Mladi krožkarji Rdečega križa so skrbeli za promocijo prve pomoči na šoli in v vrtcu in prostovoljci med-vrstniške pomoči na šoli pa so kot tutorji skrbeli za medsebojno pomoč sošolcem pri šolskem delu. V skupnem dogodku treh šol Dobra dejanja- delavnice v mesecu februarju 2020 so promovirali prostovoljstvo in povezovali prostovoljce treh osnovnih šol- gostitelj OŠ Simona Jenka Kranj- OŠ Koper, OŠ Šmarje pri Kopru in OŠ Pier Vergerio Il Vecchio – Koper Capodistria.

Slovenska filantropija 2020

Koordinatorici prostovoljskih aktivnosti: Bogdana Mikša in Irena Hudobivnik.