Select Page

Pouk v šolskem letu 2020/21 se bo na vseh enotah začel v torek, 1. septembra 2020 ob 8.20 uri.

Prvi dan bo urnik prilagojen: 2. in 3. šolsko uro bodo vsi oddelki imeli oddelčno skupnost, 4. in 5. šolsko uro pa pouk po urniku. Pouk se za vse oddelke konča 11.50. Učenci naj imajo s seboj šolske copate in potrebščine ter torbo ali nahrbtnik, saj bodo prevzeli učbenike iz učbeniškega sklada. Vsi učenci bodo dobili šolsko malico, možno bo tudi prejeti kosilo. Jutranjega varstva prvi šolski dan ne bo. Za prijavljene učence od 2. do 5. razreda se ob 11.50 začne podaljšano bivanje. Za učence vozače bo organiziran šolski avtobus. Vozni red je objavljen pod zavihkom “učenci”.

Učenci vstopajo v šolo pri različnih vhodih, kjer je to mogoče. Na Matični šoli imajo učenci predmetne stopnje svoj vhod, vhod na razredno stopnjo uporablja 1. triada, učenci 4. in 5. razreda pa naj vstopajo pri telovadnici. Na enoti Center uporabijo učenci predmetne stopnje “stari vhod”, učenci razredne stopnje pa stekleni vhod v prenovljenem krilu.

Učence 6. razredov bodo pri vhodu pričakali razredniki in jih seznanili s šolskimi prostori.

Učenci naj ob vstopu v šolo poskrbijo za obvezno razkuževanje rok. Poiščejo naj svojo matično učilnico in se zadržujejo v njej. Gibanje po hodnikih in drugih skupnih prostorih naj bo omejeno na nujno, skrbimo za ustrezno razdaljo in zaščitna sredstva. Učenci predmetne stopnje med gibanjem po skupnih prostorih (hodniki, garderobe, sanitarije, jedilnica…) nosijo maske.

K pouku naj pridejo le zdravi otroci. Starše naprošamo, da dosledno upoštevate morebitne odločbe o karanteni. V primeru, da starši vstopate v šolski prostor, je obvezna uporaba maske in razkužila.

Želimo vam uspešen začetek šolskega leta!