Select Page

Izbirni predmeti

 

Obvezni izbirni predmeti 2019/20

Učenci morajo imeti v 7., 8. in 9. razredu 2 uri izbirnih predmetov. Učenci, ki obiskujejo Osnovno glasbeno šolo z veljavnim programom, so izbirnih predmetov opravičeni, če prinesejo ustrezno potrdilo.


7. razredi

Predmet – MATIČNA ŠOLA Učitelj
Nemščina 1 (NI1) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 1 (LS1) Romana Renko
Organizmi v naravi (ONA) Vilma Cunk
Urejanje besedil (UBE) Urška Glastovec
Sodobna priprava hrane (SPH) Alisa Delić
Šport za sprostitev (ŠSP) Dušanka Jazbec
Predmet – CENTER Učitelj
Nemščina 1 (NI1) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 1 (LS1) Romana Renko
Šport za sprostitev (ŠSP) Robert Kukovič
ŠAH 1 Miha Škrlj

 


8. razredi

Predmet – MATIČNA ŠOLA Učitelj
Nemščina 2 (NI2) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 2 (LS2) Romana Renko
Multimedija (MME) Urška Glastovec
Izbrani šport – odbojka (ISO) Jana Sivec
Izbrani šport – nogomet (IŠN) Robert Kukovič
Poskusi v kemiji (POK) Zala Slapar
ŠAH 2 Miha Škrlj
Predmet – CENTER Učitelj
Nemščina 2 (NI2) Jakob Zenjilovski
Poskusi v kemiji (POK) Zala Slapar
Rastline in človek (RČL) Tatjana Vidic

 


9. razredi

Predmet – MATIČNA ŠOLA Učitelj
Nemščina 3 (NI3) Jakob Zenjilovski
Računalniška omrežja (ROM) Urška Glastovec
Šport za zdravje (ŠZZ) Vlasta Godnič
Kemija v življenju (KEŽ) Zala Slapar
Likovno snovanje 3 (LS3) Romana Renko
Načini prehranjevanja (NPH) Irena Hudobivnik
Predmet – CENTER Učitelj
Nemščina 3 (NI3) Jakob Zenjilovski
Računalniška omrežja (ROM) Urška Glastovec
Šport za zdravje (ŠZZ) Jana Sivec
Kemija v življenju (KEŽ) Zala Slapar
ŠAH 3 Miha Škrlj

 


Učenci imajo tedensko 2 uri neobveznega izbirnega predmeta nemščina in italijanščina ter 1 uro na teden neobveznega izbirnega predmeta računalništvo in tehnika.