Select Page

Izbirni predmeti

Obvezni izbirni predmeti 2020/2021

Učenci morajo imeti v 7., 8. in 9. razredu 2 uri izbirnih predmetov. Učenci, ki obiskujejo Osnovno glasbeno šolo z veljavnim programom, so izbirnih predmetov opravičeni, če prinesejo ustrezno potrdilo.


  1. razredi

Matična šola

Predmet

Učitelj

Nemščina 1 (NI1) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 1 (LS1) Romana Renko
Organizmi v naravi (ONA) Vilma Cunk
Sonce, luna, zemlja (SLZ) Irma Pustotnik
Sodobna priprava hrane (SPH) Nina Koren Maček
ŠAH 1 Miha Škrlj

Center

Predmet

Učitelj

Nemščina 1 (NI1) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 1 (LS1) Romana Renko
Šport za sprostitev (ŠSP) Jana Sivec, Andrej Pirc
Organizmi v naravi (ONA) Nina Koren Maček
Sodobna priprava hrane (SPH) Nina Koren Maček
Urejanje besedil Maja Ropret

 

  1. razredi

Matična šola

Predmet

Učitelj

Nemščina 2 (NI2) Jakob Zenjilovski
Likovno snovanje 2 (LS2) Romana Renko
Multimedija (MME) Urška Glastovec
Izbrani šport – odbojka (ISO) Dušanka Jazbec
Izbrani šport – nogomet (IŠN) Andrej Pirc
Poskusi v kemiji (POK) Zala Slapar
ŠAH 2 Miha Škrlj

Center

Predmet

Učitelj

Nemščina 2 (NI2) Jakob Zenjilovski
Izbrani šport – odbojka (ISO) Robert Kukovič
Poskusi v kemiji (POK) Alisa Delić
ŠAH 2 Miha Škrlj

 

  1. razredi

Matična šola

Predmet

Učitelj

Nemščina 3 (NI3) Jakob Zenjilovski
Računalniška omrežja (ROM) Urška Glastovec
Šport za zdravje (ŠZZ) Vlasta Godnič
ŠAH 3 Miha Škrlj
Likovno snovanje 3 (LS3) Romana Renko
Načini prehranjevanja (NPH) Irena Hudobivnik

Center

Predmet

Učitelj

Nemščina 3 (NI3) Jakob Zenjilovski
Kemija v življenju (KEŽ) Zala Slapar
Genetika (GEN) Tatjana Vidic

Učenci imajo tedensko 2 uri neobveznega izbirnega predmeta nemščina in italijanščina ter 1 uro na teden neobveznega izbirnega predmeta računalništvo in tehnika.