Select Page

Nacionalni preizkusi znanja – KOLEDAR

Nacionalni preizkusi znanja

 

Leto Mesec Datum Aktivnost
2018 september 3. petek Objava sklepa o izboru predmetov in določitev tretjega predmeta, iz katerih se bo na posamezni osnovni šoli preverjalo znanje učencev 9. razreda z nacionalnim preverjanjem znanja.
oktober 30. petek Zadnji rok za posredovanje podatkov o učencih 6. in 9. razreda, ki bodo opravljali NPZ.
2019 maj 7. torek NPZ iz slovenščine za 6. in 9. razred
9. četrtek NPZ iz matematike za 6. in 9. razred
13. ponedeljek

NPZ za tretji predmet za 9. razred

NPZ iz tujega jezika za 6. razred

 

junij

 

3. ponedeljek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 9. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 9. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

4. torek

5. sreda

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 9. razredu.

Posredovanje podatkov o pozvedbah v 9. razredu na RIC.

6. četrtek

RIC posreduje šolam ovrednotene preizkuse z dosežki učencev pri NPZ v 6. razredu.

Seznanitev učencev z dosežki v 6. razredu.

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

7. petek

Uveljavljanje pravice do vpogleda v učenčeve ovrednotene preizkuse NPZ v 6. razredu.

Posredovanje podatkov o pozvedbah v 6. razredu na RIC.

14. petek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 9. razreda.
17. ponedeljek RIC posreduje šolam spremembe dosežkov (po poizvedbah) za učence 6. razreda.
24. četrtek Razdelitev obvestil o dosežkih za učence 6. razreda.

 

Starši in učenci 6. in 9. razredov bodo na roditeljskih sestankih podrobneje seznanjeni s potekom nacionalnih preizkusov znanja.