Select Page

Ocenjevalna obdobja

Ocenjevalna obdobja Trajanje Ocenjevalne konference
pvo ocenjevalno obdobje 29. januar

razredna stopnja: 26.januar 2021 ob 18.00

predmetna stopnja: 27. januar 2021 ob 18.00

drugo ocenjevalno obdobje

15. junij: 9. razredi

24. junij:1.–8. razred

9. razredi: 10.6.2021 0b 13.30

razredna stopnja: 21.6.2021 ob 18.00

predmetna stopnja: 22.6.2021 ob 18.00

Predmetni, razredni ter popravni izpiti (vključno s pripravami)

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite

Izpitni roki za predmetne in popravne izpite
16. 6.–30. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda
28. 6.–9. 7. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8.–31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda
Roki za ocenjevanje znanja učencev, ki se izobražujejo na domu
3. 5.–15. 6. 2021 1. rok učenci 9. razreda
3. 5.–24. 6. 2021 1. rok učenci od 1. do 8. razreda
18. 8.–31. 8. 2021 2. rok učenci od 1. do 9. razreda

Priprave: 5 ur pred izpitnim rokom