Select Page

Učenje učenja

UČENJE UČENJA

5. RAZRED

Šolsko leto 2013/2014

Alena Sever, Mojca Zupan in Bogdana Mikša

Spoštovani staršii

Vsak človek se uči od rojstva do smrti. V današnjem svetu hitrih sprememb je učenje postalo bolj pomembno, kot je bilo v preteklosti. Pri posameznikih se ceni raznolikost znanj in sposobnost nenehnega učenja. Učimo se o svetu okoli sebe in o sebi, da bi se v njem laže znašli, učimo pa se lahko tudi, kako se učinkovito učiti.

Prav zato smo se učiteljice »specialke« odločile, da v okviru razrednih ur izvedemo pet delavnic, ki so namenjene razmisleku o znanju in učenju. Dobro je namreč poznati svoja prepričanja in stališča, motivacijo, cilje, dejavnike in tehnike učenja. Učenci 5. razredov bodo imeli možnost ozaveščati in pridobivati znanja o pripravi na učenje ter o tem, kako se učiti in kako učenje vrednotiti.

Gotovo pa bo za to prehodno obdobje učencem potrebna predvsem podpora Vas staršev.

»Nekje v nekem kotičku svojih src smo še vedno vsi učenci.«

Tagore