Select Page

Vpis v prvi razred

VPIS V PRVI RAZRED OŠ SIMONA JENKA KRANJ


 •  VPIS V PRVI RAZRED

Na podlagi 45. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list RS, 81/2006, 102/2007) morate starši v 1. razred osnovne šole vpisati otroke, ki bodo v koledarskem letu, v katerem bodo začeli obiskovati šolo, dopolnili starost 6 let.

 Za šolsko leto 2021/22 bomo vpisovali otroke,

ki so rojeni med 01. 01. 2015 in 31. 12. 2015.

Vpis bo potekal v času od 11. do 17. februarja 2021 med 11. in 17. uro po naslednjem razporedu:  

POZOR – Zaradi trenutne situacije (da bi zagotovili največjo stopnjo varnosti tako za vas, kot za zaposlene) smo prilagodili lokacije izvajanja vpisa samo na dve lokaciji!

PŠ TRSTENIK (na MATIČNI ŠOLI)                 11. 2. 2021,

PŠ GORIČE (na MATIČNI ŠOLI)                    12. 2. 2021,

MATIČNA ŠOLA (na MATIČNI ŠOLI)          15. 2. – 17. 2. 2021, 

PŠ PRIMSKOVO (na PŠ CENTER)               11. in 12. 2. 2021,

PŠ CENTER (na PŠ CENTER                     15. 2. in 16. 2. 2021.

Zaradi trenutne situacije je  OBVEZNO  predhodno naročanje   preko e-pošte: simona.kogelnik@guest.arnes.si oz. po tel.: 04/25-59-699.

Naročanje je možno od 2. 2. 2021 do 9. 2. 2021. 

 Po telefonu je možno naročanje le med 9. in 12. uro. Od 10. 2. 2021 telefonsko nismo dosegljivi zaradi izvajanja vpisa.

Nujno!

 • Na vpis pride šoloobvezen otrok (brez sorojencev). Spremlja ga eden od staršev.
 • Oba morata biti zdrava, nihče v družini ne sme biti takrat bolan! 
 • V primeru obolenja, karantene, termin vpisa prestavite (sporočite po e-pošti).
 • V šolo sami NE vstopajte. Počakajte pred šolo (ob dogovorjenem znaku).
 • Prosimo, da šoloobveznemu otroku pojasnite nujno nošenje zaščitne maske ob vpisu.
 • S seboj prinesite potrebne osebne dokumente, obrazce (dobili jih boste po pošti) TER pisalo.
 • Upoštevajte varnostno razdaljo.
 • Pri tem upoštevate tudi vse ostale ukrepe, ki bodo takrat veljali.

 • ŠOLSKI OKOLIŠ

Starši morate vpisati otroka v osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem otrok stalno ali začasno prebiva. V skladu z 48. členom Zakona o osnovni šoli lahko starši vpišete otroka v prvi razred v šolo izven šolskega okoliša, v katerem prebivate (v drugo šolo), če obe šoli s tem soglašata. Pomembno je,

 • da morate starši vpisati otroka v šolo v svojem primarnem okolišu,
 • čim prej pa vložite prošnjo za prepis tudi na šolo, v katero želite vpisati otroka.

 • ZDRAVNIŠKI PREGLED

Pred vstopom v 1. razred morajo otroci opraviti zdravniški pregled. Za otroke, ki se vpisujejo v OŠ Simona Jenka Kranj, zdravniške preglede opravljajo v ZD Kranj. Vabilo na zdravniški pregled boste prejeli s strani ZD Kranj.


 • 1. RODITELJSKI SESTANEK
  bo na posamezni enoti predvidoma konec maja ali začetek junija (prejmete pisno vabilo, objavljeno bo tudi na spletni strani šole – če bo zdravstvena situacija to dovoljevala). Takrat prejmete vse potrebne informacije o začetku šolskega leta in o šolskih potrebščinah.

 • Za kakršne koli DODATNE INFORMACIJE o vpisu v prvi razred se obrnite na psihologinjo Simono Kogelnik Ekar (tel.: 04/255-96-99, e-pošta: simona.kogelnik@guest.arnes.si).