Select Page

FEBRUAR

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
 

R A Z R E D N A    S T O P N J A

 
2. razred glede na ponudbo KD predstava Muca Copatarica Suzana Kešina
4. razred 25. 2. KD predstava Tajno društvo PGC Andreja Dobre
1. – 5. razred 7. 2. prireditev ob kulturnem prazniku Mirjam Bajželj, Marijana Cuderman, Tjaša Ažman, Mirjam Remic

M A T I Č N A   Š O L A

1. AB 27. 2. ŠD zimski športni dan Ana Križnar
2. AB 11. 2. KD Obisk mestne knjižnice Nuša Juvan
2. A 26. 2. KD Obisk šolskega muzeja Tonja Krek
2. B 27. 2. KD Obisk šolskega muzeja Tonja Krek
3. AB 4. 2. ND Dan poskusov Katarina Srna
3. A B 28. 2. KD Lončarska delavnica Simona Gasser
5. ABM 10. – 14. 2. ŠVN Krvavec Robert Kukovič
5. M 27. 2. zobni pregled ZD Kranj

P Š C E N T E R

1. C 10. 2. sistematski pregled ZD Kranj
1. Č 12. 2. sistematski pregled ZD Kranj
1. CČ 18. 2. ŠD zimski športni dan Ana Križnar
2. C 12. 2. KD Obisk mestne knjižnice Nuša Juvan
2. C 26. 2. KD Obisk šolskega muzeja Tonja Krek
3. C 6. 2. ND Dan poskusov Katarina Srna
3. C 26. 2. KD Lončarska delavnica Simona Gasser
5. C 3. – 7. 2. ŠVN Krvavec Robert Kukovič
1. – 5. razred 5. 2. tekmovanje Kresnička Nataša Šefer

P Š  P R I M S K O V O

1. EF 11. 2. ŠD zimski športni dan Ana Križnar
2. EF 4. 2. KD Obisk mestne knjižnice Nuša Juvan
2. EF 28. 2. KD Obisk šolskega muzeja Tonja Krek
3. EF 3. 2. ND Dan poskusov Katarina Srna
3. EF 24. 2. KD Lončarska delavnica Simona Gasser
5. EF 3. – 7. 2. ŠVN Krvavec Robert Kukovič
1. – 5. razred 5. 2. tekmovanje Kresnička Tjaša Ažman

P Š  G O R I Č E

2. G 6. 2. KD Obisk mestne knjižnice Nuša Juvan
2. G 27. 2. KD Obisk šolskega muzeja Tonja Krek
3. G 4. 2. ND Dan poskusov Katarina Srna
3. G 27. 2. KD Lončarska delavnica Simona Gasser
5. G 10. – 14. 2. ŠVN Krvavec Robert Kukovič
1. – 5. razred 5. 2. tekmovanje Kresnička Marijana Cuderman

P Š  T R S T E N I K

1. T 26. 2. sistematski pregled ZD Kranj
2. T 6. 2. KD Obisk mestne knjižnice Nuša Juvan
2. T 28. 2. KD Obisk šolskega muzeja Tonja Krek
3. T 3. 2. ND Dan poskusov Katarina Srna
3. T 27. 2. KD Lončarska delavnica Simona Gasser
5. T 3. – 7. 2. ŠVN Krvavec Robert Kukovič
1. – 5. razred 5. 2. tekmovanje Kresnička Marijana Cuderman
1. – 5. razred 10. 2. Pesniški recital Marijana Cuderman

P R E D M E T N A     S T O P N J A

6. C 13. 2. zobni pregled ZD Kranj
6. – 9. razred 7. 2. prireditev ob kulturnem prazniku

Andreja Molan,

Tanja Novak

krožek RK in prostovoljci 11. 2. srečanje z OŠ Koper

Irena Hudobivnik,

Bogdana Mikša

6. – 9. razred (nadarjeni učenci) 27. 2. obisk učencev OŠ Srečka Kosovela iz Opčin Klemen Markelj
8., 9. razred 4. 2. območno tekmovanje iz zgodovine Klemen Markelj
8., 9. razred 5. 2. šolsko tekmovanje fizika Mojca Avguštin
6. – 9. razred 13. 2. območno tekmovanje iz geografije Mojca Zupan