Select Page

JANUAR

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC

R A Z R E D N A    S T O P N J A

1. razredi glede na vreme ŠD – sankanje in igre na snegu Tjaša Ažman
3. razredi glede na vreme ŠD – sankanje Maja Ciglič
4. razredi glede na vreme ŠD – sankanje Jana Dubravica

M A T I Č N A   Š O L A

1. A 7. 1. sistematski pregled ZD Kranj
1. B 9. 1. sistematski pregled ZD Kranj
1. AB 15. 1. KD – Moj prvi obisk v muzeju Suzana Kešina
2. A 10. 1. zobni pregled ZD Kranj
2. B 17. 1. zobni pregled ZD Kranj
2. AB 14. – 16. 1. naravoslovni tabor Nina Primožič
3. A 8. 1. TD – šiviljska delavnica Maja Ciglič
3. B 10. 1. TD – šiviljska delavnica Maja Ciglič
3. AB 25. 1. ND – Dan poskusov Simona Gasser
4. A 24. 1. zobni pregled ZD Kranj
4. B 31. 1. zobni pregled ZD Kranj
4. A 23. 1. TD – poskusi z elektriko Jana Dubravica
4. BM 24. 1. TD – poskusi z elektriko Jana Dubravica
5. AB določi razrednik TD – model hladilne skrinje Alenka Šturm

PŠ C E N T E R

1. C 14. 1. sistematski pregled ZD Kranj
1. C 18. 1. KD – Moj prvi obisk v muzeju Suzana Kešina
2. C 16. – 18. 1. naravoslovni tabor Nina Primožič
3. C 25. 1. TD – šiviljska delavnica Maja Ciglič
3. C 16. 1. ND – Dan poskusov Simona Gasser
4. C 4. 1. TD – poskusi z elektriko Jana Dubravica
5. C 24. 1. TD – model hladilne skrinje Alenka Šturm

PŠ  P R I M S K O V O

1. E 16. 1. sistematski pregled ZD Kranj
1. F 21. 1. sistematski pregled ZD Kranj
1. EF 17. 1. KD – Moj prvi obisk v muzeju Suzana Kešina
2. EF 21. – 23. 1. naravoslovni tabor Nina Primožič
3. E 22. 1. TD – šiviljska delavnica Maja Ciglič
3. F 15. 1. TD – šiviljska delavnica Maja Ciglič
3. E 16. 1. ND – Dan poskusov Simona Gasser
3. F 9. 1. ND – Dan poskusov Simona Gasser
4. EF 7. 1. TD – poskusi z elektriko Jana Dubravica
5. E 10. 1. TD – model hladilne skrinje Alenka Šturm

PŠ  G O R I Č E

   1. G 23. 1. sistematski pregled ZD Kranj
1. G 16. 1. KD – Moj prvi obisk v muzeju Suzana Kešina
2. G 16. – 18. 1. naravoslovni tabor Nina Primožič
3. G 24. 1. TD – šiviljska delavnica Maja Ciglič
3. G 18. 1. ND – Dan poskusov Simona Gasser
4. G 8. 1. TD – poskusi z elektriko Jana Dubravica

PŠ  T R S T E N I K

1. T 25. 1. zobni pregled ZD Kranj
1. T 29. 1. sistematski pregled ZD Kranj
1. T 16. 1. KD – Moj prvi obisk v muzeju Suzana Kešina
2. T 21. – 23. 1. naravoslovni tabor Nina Primožič
3. T 18. 1. TD – šiviljska delavnica Maja Ciglič
3. T 30. 1. ND – Dan poskusov Simona Gasser
4. T 9. 1. TD – poskusi z elektriko Jana Dubravica

P R E D M E T N A     S T O P N J A

 
7. razredi 29. 1. KD – Županova Micka in delavnice Andreja Molan
8. A 10.1., 3. ura zobozdravstvena vzgoja ZD Kranj
8. B 11. 1., 4. ura zobozdravstvena vzgoja ZD Kranj
8. C 8. 1., 4. ura zobozdravstvena vzgoja ZD Kranj
8. Č 9. 1., 5. ura zobozdravstvena vzgoja ZD Kranj
8. D 9. 1., 6. ura zobozdravstvena vzgoja ZD Kranj
8. ABC 30. 1. KD – gledališče in Moderna galerija Kristina Šter
8. ČD 31. 1. KD – gledališče in Moderna galerija Kristina Šter
9. AB 10. 1. KD – gledališče in park Navje Kristina Šter
9. CČ 9. 1. KD – gledališče in park Navje Kristina Šter
9. ABCČ 11. 1. TD – razstava Človeško telo Zala Slapar
6. – 9. razred

24. 1.

(rezerva 28. 1.)

ŠD – zimski športi Duša Jazbec
9. razred 17. 1. območno tekm. iz  angleščine Maša Mihelec
8., 9. razred 21. 1. tekm. za bronasta Preglova priznanja Zala Slapar

6. – 9. razred

nadstandardni prog.

19. 1. Smučanje Avstrija Duša Jazbec
9. razred 31. 1. Postani naš dijak za en dan (za prijavljene učence) Gimnazija Franceta Prešerna