Select Page

MAJ – nov

M A J

KDO?

KDAJ? VSEBINA NOSILEC
 
R A Z R E D N A    S T O P N J A
 
1. razred glede na vreme ŠD športne igre Mirjam Remic
4., 5. razred 17. – 21. 5. Tekmovanje iz nemške bralne značke Darja Mur
M A T I Č N A   Š O L A
2. AB 6. 5. ŠD spomladanski športni dan Aleksandra Lešnjak
2. AB 13. 5. ND Travnik Mojca Šarlija
5. AB 14. 5. TD Igriva arhitektura Jerneja Langus
PŠ C E N T E R
2. C 6. 5. ŠD spomladanski športni dan Aleksandra Lešnjak
2. Č 7. 5. ŠD spomladanski športni dan Aleksandra Lešnjak
2. C 11. 5. ND Travnik Mojca Šarlija
2. Č 13. 5. ND Travnik Mojca Šarlija
5. C 21. 5. TD Igriva arhitektura Jerneja Langus
PŠ  P R I M S K O V O
2. EF 11. 5. ND Travnik Mojca Šarlija
2. EF 6. 5. ŠD spomladanski športni dan Aleksandra Lešnjak
5. EF 7. 5. TD Igriva arhitektura Jerneja Langus
PŠ  G O R I Č E
2. G 18. 5. ND Travnik Mojca Šarlija
2. G 12. 5. ŠD spomladanski športni dan Aleksandra Lešnjak
5. G 28. 5. TD Igriva arhitektura Jerneja Langus
PŠ  T R S T E N I K
2. T 5. 5. ŠD spomladanski športni dan Aleksandra Lešnjak
2. T 13. 5. ND Travnik Mojca Šarlija
5. T 25. 5. TD Igriva arhitektura Jerneja Langus
P R E D M E T N A     S T O P N J A
 
6. razred 4., 6. in 10. 5. NPZ Tina Kaltenekar
6. in 7. razred 7. 5. ŠD – pohod Jana Sivec
8. in 9. razred 5. 5. ŠD – pohod Jana Sivec
9. razred 4., 6. in 10. 5. NPZ Tina Kaltenekar
9. AB 4. 5. ND Ljubelj in življenje med vojno Mateja Urbiha
9. CČ 4. 5. KD Ivan Cankar Tanja Novak
9. AB 6. 5. KD Ivan Cankar Tanja Novak
9. CČ 6. 5. ND Ljubelj in življenje med vojno Mateja Urbiha
9. razred 27. 5. državno tekmovanje – nemški jezik Darja Mur