Select Page

NOVEMBER

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
 
R A Z R E D N A    S T O P N J A
 
1. razred 6. 11. ND Jesenska gostija Nataša Šefer
4. razred 5. 11. KD Glasbena predstava Vida Konc
5. razred 5. 11. KD Glasbena predstava Alenka Šturm
1. – 5. razred 16. 11. Tradicionalni slovenski zajtrk Irena Hudobivnik
M A T I Č N A   Š O L A
1. AB 14. 11. TD Oblikovanje materialov Anica Lani
2. AB 6. 11. KD Obisk knjižnice Kranj Aleksandra Lešnjak
2. AB 15. 11. TD Oblikovanje materialov Urška Gregorin
3. AB 13. 11. TD Izdelovanje glasbil Tatjana Burgar
3. A 22. 11. zobni pregled ZD Kranj
3. B 29. 11. Zobni pregled ZD Kranj
3. AB 23. 11. TD Novoletna delavnica Marijana Cuderman
4. ABM 27. 11. TD Papirna gradiva Mirjam Bajželj
5. AB 20. 11. TD Oblikovanje materialov Mojca Bertoncelj
PŠ C E N T E R
1. C 14. 11. TD Oblikovanje materialov Anica Lani
2. C 9. 11. KD Obisk knjižnice Kranj Aleksandra Lešnjak
2. C 14. 11. TD Oblikovanje materialov Urška Gregorin
3. C 5. 11. ob 10.15 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
3. C 14. 11. TD Izdelovanje glasbil Tatjana Burgar
3. C 21. 11. TD Novoletna delavnica Marijana Cuderman
4. C 16. 11. TD Papirna gradiva Mirjam Bajželj
5. C 22. 11. TD Oblikovanje materialov Mojca Bertoncelj
PŠ  P R I M S K O V O
1. F 13. 11. TD Oblikovanje materialov Anica Lani
1. E 14. 11. TD Oblikovanje materialov Anica Lani
2. EF 7. 11. KD Obisk knjižnice Kranj Aleksandra Lešnjak
2. EF 14. 11. TD Oblikovanje materialov Urška Gregorin
3. EF 16. 11. TD Izdelovanje glasbil Tatjana Burgar
3. EF 26. – 30. 11. TD Novoletna delavnica Marijana Cuderman
4. EF 15. 11. TD Papirna gradiva Mirjam Bajželj
5. E 26. 11. TD Oblikovanje materialov Mojca Bertoncelj
PŠ  G O R I Č E
1. G 14. 11. TD Oblikovanje materialov Anica Lani
2. G 8. 11. KD Obisk knjižnice Kranj Aleksandra Lešnjak
2. G 14. 11. TD Oblikovanje materialov Urška Gregorin
3. G 15. 11. TD Izdelovanje glasbil Tatjana Burgar
3. G 28. 11. TD Novoletna delavnica Marijana Cuderman
4. G 21. 11. TD Papirna gradiva Mirjam Bajželj
5. G 15. 11. TD Oblikovanje materialov Mojca Bertoncelj
2. – 5. T 12. – 16. 11. BOBER šolsko tekmovanje Mirjam Remic
4., 5. G 1. 11. Komemoracija Jana Dubravica
PŠ  T R S T E N I K
1. T 6. 11. TD Oblikovanje materialov Anica Lani
2. T 8. 11. KD Obisk knjižnice Kranj Aleksandra Lešnjak
2. T 14. 11. TD Oblikovanje materialov Urška Gregorin
3. T 15. 11. TD Izdelovanje glasbil Tatjana Burgar
3. T 20. 11. TD Novoletna delavnica Marijana Cuderman
4. T 12. 11. TD Papirna gradiva Mirjam Bajželj
5. T 22. 11. TD Oblikovanje materialov Mojca Bertoncelj
2. – 5. T 12. – 16. 11. BOBER šolsko tekmovanje Marijana Cuderman
P R E D M E T N A     S T O P N J A
 
6. Č 8. 11., 3. ura Najstniki – splet kot magnet (ODS) Simona K. Ekar
6. D 8. 11., 4. ura Najstniki – splet kot magnet (ODS) Simona K. Ekar
6. A 9. 11., 4. ura Najstniki – splet kot magnet (ODS) Simona K. Ekar
6. B 9. 11., 2. ura Najstniki – splet kot magnet (ODS) Simona K. Ekar
6. C 9. 11., 5. ura Najstniki – splet kot magnet (ODS) Simona K. Ekar
7. AB 21. 11. ND Biotehniška fakulteta in Živalski vrt Ljubljana Vilma Cunk
7. ABCČ 22. 11. TD Učenje za življenje Mojca Zupan
7. CČ 29. 11. ND Biotehniška fakulteta in Živalski vrt Ljubljana Vilma Cunk
8. ABCČD 5. 11.

Zgodovina glasbe

(dejavnost ob pouku)

Vida Kržič
8. B

6. 11.

1. in 2. ura

Mladi in nelegalne droge Simona K. Ekar
8. C

6. 11.

3. in 4. ura

Mladi in nelegalne droge Simona K. Ekar
8. Č

7. 11.

3. in 4. ura

Mladi in nelegalne droge Simona K. Ekar
8. D

7. 11.

5. in 6. ura

Mladi in nelegalne droge Simona K. Ekar
8. A

8. 11.

3. in 4. ura

Mladi in nelegalne droge Simona K. Ekar
9. ABCČ 9. 11. KD Narodna galerija in Žale Erna Okorn
6. – 9. razred 12. – 16. 11. BOBER šolsko tekmovanje

Luka Flajnik,

Urša Glastovec

8. razred 19. 11. državno tekmovanje iz znanja angleščine Maša Mihelec
9. razred 14. 11. šolsko tekmovanje iz znanja angleščine Maša Mihelec
9. razred 22. 11. šolsko tekmovanje iz znanja nemščine Jakob Zenjilovski
6. – 9. razred 16. 11. Tradicionalni slovenski zajtrk Irena Hudobivnik