Select Page

OKTOBER

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
 

R A Z R E D N A    S T O P N J A

 
1. razred 3. teden v oktobru ND Življenjska okolja – gozd Nuša Juvan
1. razred 1. teden v oktobru TD Teden otroka, sprejem v šolsko skupnost mentorice šolske skupnosti
2. razred 5. 10. KD Gledališka predstava Aleksandra Lešnjak
1. – 5. razred 3. teden v oktobru zbiralna akcija odpadnega papirja mentorice šolske skupnosti

M A T I Č N A   Š O L A

3. A 16. 10., 8.20 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
3. B 16. 10., 10.15 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
4. ABM 17. 10. ND Drevesa in grmi Mojca Konjar
5. A 16. 10., 8.20 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
5. B 16. 10., 10.15 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik

PŠ C E N T E R

4. C 19. 10. ND Drevesa in grmi Mojca Konjar
5. C 17. 10., 8.20 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
1. – 5. C 26. 10. Jenkov spominski dan Vilma Kumše
1. – 5. C 26. 10. Outdoor classroom day Nataša Šefer
1. – 5. C 1. – 6. 10. Dnevi evropske kulturne dediščine Nataša Šefer

PŠ  P R I M S K O V O

3. E 15. 10., 8.20 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
3. F 15. 10., 10.15 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
4. EF 15. 10. ND Drevesa in grmi Mojca Konjar
5. E 17. 10., 10.15 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
1. – 5. razred 15. 10. ob 18.00 literarni večer in odprtje razstave Marjeta Vidmar
1. – 5. razred 16. 10. ob 18.00 prireditev ob 40-letnici šole Marjeta Vidmar

PŠ  G O R I Č E

3. G 23. 10., 10.15 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
4. G 18. 10. ND Drevesa in grmi Mojca Konjar
5. G 5. 10., 10.15 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
1. – 5. G v dogovoru z gasilci evakuacijska vaja Jana Dubravica

PŠ  T R S T E N I K

1. T v dogovoru z gasilci TD Obisk gasilskega doma Suzana Kešina
3. T 23. 10., 8.20 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
4. T 23. 10. ND Drevesa in grmi Mojca Konjar
5. T 5. 10., 8.20 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
1. – 5. T 15. 10. Jenkov spominski dan Jerneja Langus
1. – 5. T v dogovoru z gasilci evakuacijska vaja Suzana Kešina

P R E D M E T N A     S T O P N J A

 
6. A 1. 10. sistematski pregled ZD Kranj, razrednik
6. B 3. 10. sistematski pregled ZD Kranj, razrednik
6. C 8. 10. sistematski pregled ZD Kranj, razrednik
6. Č 10. 10. sistematski pregled ZD Kranj, razrednik
6. D 16. 10. sistematski pregled ZD Kranj, razrednik
6. razred 12. 10. KD – Jenko in Prešeren Irena Oman
7. razred 2. 10. KD Slovensko ljudsko izročilo Irma Uranič
7. A 22. 10, 8.00 Rastem s knjigo Mojca F. Eleršek
7. B 22. 10., 10.00 Rastem s knjigo Mojca F. Eleršek
7. C 25. 10., 8.00 Rastem s knjigo Mojca F. Eleršek
7. Č 25. 10., 10.00 Rastem s knjigo Mojca F. Eleršek
8. ČD 4. 10. Muzej iluzij Nataša Primožič
8. ABC 5. 10. Muzej iluzij Nataša Primožič
8. ABC 16. 10. TD Jesenice Irena Pavlin
8. ČD 24. 10. TD Jesenice Irena Pavlin
8. B 4. 10. (7.30 – 9.05) Roka v roki Tina Kaltenekar
8. B 9. 10. (7.30 – 9.05) Roka v roki Tina Kaltenekar
8. B 19. 10. (7.30 – 9.05) Roka v roki Tina Kaltenekar
8. B 26. 10. (7.30 – 8.15) Roka v roki Tina Kaltenekar
9. razred 1. 10. TD Učinkovita raba energije Nataša Primožič
9. razred 3. 10. ND Posočje Klemen Markelj
9. C

4. 10.

(1. – 3. ura)

obisk Kariernega središča

Tina Kaltenekar,

Kristina Šter

9. Č

4. 10.

(3. – 5. ura)

obisk Kariernega središča

Tina Kaltenekar,

Mojca Avguštin, Dušica Koporec

9. AB

8. 10.

(rezerva 15. 10.)

ŠD pohod Robert Kukovič
9. CČ

10. 10.

(rezerva 17. 10.)

ŠD pohod Robert Kukovič
9. A 18. 10., 8.20 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
9. B 18. 10, 10.15 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
9. C 19. 10., 8.20 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik
9. Č 19. 10., 10.15 zdravstvena vzgoja Irena Hudobivnik

9. razred

(prijavljeni učenci)

18. 10. Vrtiljak poklicev

Tina Kaltenekar,

Dušica Koporec

8., 9. razred 12. 10. tekmovanje iz znanja o sladkorni bolezni Vilma Cunk
8. razred 15. 10. šolsko tekmovanje iz znanja angleščine Maša Mihelec
8., 9. razred 17. 10. Proteusovo tekmovanje Tatjana Vidic
7. – 9. razred 20. 10. Logika – državno tekmovanje Alenka Maksimović
6. – 9. razred 3. teden v oktobru zbiralna akcija odpadnega papirja mentorice šolske skupnosti