Select Page

OKTOBER

6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B 9C
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. SLJ SLJ SLJ
15. SLJ SLJ SLJ
16.
17. SLJ SLJ SLJ
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.  KD  KD KD
26.
27.
28.
29.
30.
31.

2A 2B 3A 3B 4A 4B 5A 5B 5M
1.
2.
3.
4.  MAT MAT
5.  MAT MAT
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15. SLJ SLJ
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.  SLJ MAT
24.  SPO SPO
25.  MAT  SLJ
26.
27.
28.
29.  MAT MAT
30.
31.

ND – naravoslovni dan
KD – kulturni dan
TD – tehnični dan
ŠD – športni dan
ZD – zdravstveni pregled