Select Page

MAJ

6A 6B 6C 7A 7B 7C 8A 8B 8C 9A 9B
1.
2.
3.
4.
5.
6. tabor tabor
7. NPZ NPZ NPZ tabor tabor NPZ NPZ
8. tabor tabor
9. NPZ NPZ NPZ ND ND ND tabor ZD tabor NPZ NPZ
10.
11.

prost

dan

12. tabor
13. NPZ NPZ NPZ tabor NPZ NPZ
14. ND ND ND ZGO tabor ZGO
15. TD TD tabor FIZ
16. TD ZD
17. MAT MAT BIO FIZ
18.
19.
20. GUM GUM GUM ND GUM
21.  ND ZGO  ND
22. GUM MAT GUM GUM
23. TJA NAR  ZD TJA TJA
24. NAR GUM GUM GUM GUM
25.
26.
27. NEM NEM NEM SLJ SLJ
28. NAR  BIO
29. SLJ SLJ SLJ NAR BIO MAT MAT
30. NAR  ZD
31. NI1 NI1 NI1  NI2 NI2 NI2  ND ND

2A 2B 3A 3B 4A 4B 4M 5A 5B
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14. SLJ
15. SLJ
16.
17. SLJ MAT MAT
18.
19.
20.
21.
22. NIT
23.
24. MAT MAT GUM
25.
26.
27. SLJ SLJ NIT NIT DRU
28. MAT MAT GUM
29.
30. DRU DRU GUM
31.

ND – naravoslovni dan
KD – kulturni dan
TD – tehnični dan
ŠD – športni dan
ZD – zdravstveni pregled