Select Page

INFORMATIVNI DAN

Možnost podrobnejših pojasnil o vpisu in izobraževanju, ogled šole

(SKUPAJ S STARŠI)

PETEK, 15. februar 2019, ob 9.00 in ob 15.00
SOBOTA, 16. februar 2019 , ob 9.00

 IZJEME (si poiščite na MŠŠ/Informacije o vsebini prilog):

Šolski center Škofja Loka bo izvedel informativni dan za:

Srednjo šolo za strojništvo v

  • petek, 15. februarja 2019, ob 11. uri in 17. uri, v veliki predavalnici št. 99 v pritličju šolskega centra, Podlubnik 1b, Škofja Loka, in
  • soboto, 16. februarja 2019, ob 9. uri, v predavalnici št. 115, v nadstropju Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Škofja Loka, Podlubnik 1b, ter za

Srednjo šolo za lesarstvo Škofja Loka  v

  • petek, 15. februarja 2019, ob 9. uri in 15. uri, v učilnici št. 107, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka, ter v soboto, 16. februarja 2019, ob 9. uri, v učilnici št. 107, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka.

Gimnazija Kranj bo program Mednarodne mature predstavila na informativnem dnevu v petek, 15. februarja 2019, od 13.10 do 16. ure, v večnamenskem prostoru Gimnazije Kranj, in v soboto, 16. februarja 2019, od 10. ure do 11. ure, v učilnici 2.

Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32, Ljubljana, bo na informativnem dnevu v petek, 15. februarja 2019, dajala informacije o programih:

Gimnazija (š) ob 9. uri,

Gimnazija ob 10.30,

Gimnazija (š) – moški in ženski nogometni oddelek ob 12. uri.

Istega dne popoldne, ob 15. uri, in v soboto, 16. februarja 2019, ob 9. uri, bo posredovala informacije za vse programe hkrati

Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, bo na informativnem dnevu dajala informacije o programu Mednarodna matura v petek, 15. februarja 2019, ob 15. uri, in v soboto, 16. februarja 2019, ob 9. uri.

Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana bo na informativnem dnevu v petek, 15. februarja 2019, dajala informacije o programih:

– Farmacevtski tehnik ob 9. uri,

– Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine ob 11. uri,

– Zobotehnik ob 13. uri.

Istega dne popoldne, ob 15.30, in v soboto, 16. februarja 2019, ob 9. uri, pa bo posredovala informacije za vse programe hkrati.

Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana bo imela informativne dneve v stavbah šole, in sicer za izobraževalni program Predšolska vzgoja na lokaciji Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, za izobraževalne programe Gimnazija (splošna) ter Umetniška gimnazija: smer gledališče in film ter plesna smer, modul B: sodobni ples pa na lokaciji Kardeljeva ploščad 28a, Ljubljana.

Erudio, zasebna gimnazija, bo izvedla informativni dan v petek, 15. februarja 2019, ob 11.30, in v soboto, 16. februarja 2019, ob 10. uri.