Select Page

INFORMATIVNI DAN

Možnost podrobnejših pojasnil o vpisu in izobraževanju, ogled šole

(SKUPAJ S STARŠI)

PETEK, 14. februar 2020, ob 9.00 in ob 15.00
SOBOTA, 15. februar 2020 , ob 9.00

 IZJEME (si poiščite na MŠŠ/Informacije o vsebini prilog):

GORENJSKA REGIJA

 1. Gimnazija Kranj bo program Mednarodne mature predstavila na informativnem dnevu v petek, 14. februarja 2020, od 13.10 do 16. ure, v večnamenskem prostoru Gimnazije Kranj, in v soboto, 15. februarja 2020, od 11. ure do 12. ure, v učilnici 2.
 1. Šolski center Škofja Loka bo izvedel informativni dan za:

Srednjo šolo za strojništvo v

 • petek, 14. februarja 2020, ob 9. uri in 15. uri, v veliki predavalnici v pritličju šolskega centra, Podlubnik 1b, Škofja Loka, in
 • soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri, v predavalnici v nadstropju Medpodjetniškega izobraževalnega centra Šolskega centra Škofja Loka, Podlubnik 1b, ter za

Srednjo šolo za lesarstvo v

 • petek, 14. februarja 2020, ob uri in 15. uri, v učilnici št. 107, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka, ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri, v učilnici št. 107, Kidričeva cesta 59, Škofja Loka.
 1. Gimnazija Škofja Loka bo izvedla informativni dan v petek, 14. februarja 2020, ob 11. in 17. uri, ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri.

 

OSREDNJESLOVENSKA REGIJA

 1. Gimnazija Šiška, Aljaževa ulica 32, Ljubljana, bo na informativnem dnevu v petek, 14. februarja 2020, dajala informacije o programih:

Gimnazija (š) ob 9. uri,

Gimnazija ob 10.30,

Gimnazija (š) – moški in ženski nogometni oddelek ob 12. uri.

Istega dne popoldne, ob 15. uri, in v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri, bo posredovala informacije za vse programe hkrati.

 1. Gimnazija Bežigrad, Mednarodna šola, bo dajala informacije o programu Mednarodna matura v sredo, 29. januarja 2020, ob 16. uri, in v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri.
 2. Srednja šola za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo Ljubljana bo na informativnem dnevu v petek, 14. februarja 2020, dajala informacije o programih:

– Farmacevtski tehnik ob 9. uri,

– Kozmetični tehnik in Tehnik laboratorijske biomedicine ob 11. uri,

– Zobotehnik ob 13. uri.

Istega dne popoldne, ob 15.30, in v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri, pa bo posredovala informacije za vse programe hkrati.

 1. Srednja vzgojiteljska šola, gimnazija in umetniška gimnazija Ljubljana bo imela informativne dneve v stavbah šole, in sicer za izobraževalni program Predšolska vzgoja na lokaciji Kardeljeva ploščad 16, Ljubljana, za izobraževalne programe Gimnazija (splošna) ter Umetniška gimnazija: smer gledališče in film ter plesna smer, modul B: sodobni ples pa na lokaciji Kardeljeva ploščad 28a, Ljubljana.
 2. Erudio, zasebna gimnazija, bo izvedla informativni dan v petek, 14. februarja 2020, ob 12. uri, in v soboto, 15. februarja 2020, ob 10. uri.

 

PODRAVSKA REGIJA

 1. Šolski center Ptuj, Elektro in računalniška šola, bo informativni dan izvedel na lokaciji Vičava 1.

 

 

SAVINJSKA REGIJA

 1. Na Šolskem centru Velenje bo informativni dan potekal po naslednjem razporedu:

v petek, 14. februarja 2020,

ob 9. uri: 

 • za programe, razpisane na Gimnaziji, v dvorani Doma kulture Velenje, Titov trg 4, Velenje,
 • za programe, razpisane na Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje, v Medpodjetniškem izobraževalnem centru, Koroška cesta 62a, Velenje;

ob 10. uri

 • za programe, razpisane na Šoli za storitvene dejavnosti, v veliki predavalnici C 110, Trg mladosti 3, Velenje;

ob 11. uri:

 • za programe, razpisane na Elektro in računalniški šoli, v Medpodjetniškem izobraževalnem centru, Koroška cesta 62a, Velenje;

v petek, 14. februarja 2020, ob 15. uri, in v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri:

 • za programe, razpisane na Elektro in računalniški šoli in Šoli za strojništvo, geotehniko in okolje, v Medpodjetniškem izobraževalnem centru, Koroška cesta 62a, Velenje,
 • za programe, razpisane na Gimnaziji, v učilnici A112, v stavbi Gimnazije, Trg mladosti 3, Velenje,
 • za programe, razpisane na Šoli za storitvene dejavnosti, v veliki predavalnici C 110, Trg mladosti 3, Velenje.

 

 1. Na Srednji šoli za gostinstvo in turizem Celje izvajajo v okviru programa Gastronomija in turizem aktivnosti, povezane z oddelki z evropsko globalno dimenzijo, kjer imajo dijaki poglobljeno delo na področju tujih jezikov. Šola bo te aktivnosti predstavila na informativnem dnevu, ki bo v petek, 14. februarja 2020, in v soboto, 15. februarja 2020, ob 11. uri, v prostorih šole.

 

ZASAVSKA REGIJA

 1. Na Gimnaziji in ekonomski srednji šoli Trbovlje bo informativni dan za vključitev v program Maturitetni tečaj v torek, 1. septembra 2020, ob 15. uri,  v večnamenskem prostoru šole, Gimnazijska cesta 10, Trbovlje.

 

PRIMORSKO-NOTRANJSKA REGIJA

 1. Šolski center Postojna, dislocirana enota v Ilirski Bistrici, bo izvedel informativni dan v petek, 14. februarja 2020, ob 11. in 15. uri, ter v soboto, 15. februarja 2020, ob 9. uri.