Select Page

Učitelji

 

Razredna stopnja

Matična šola
Razred Učitelj
1A Dijana Brdar, Nasta Črnič (drugi učitelj)
1B Simona Frank, Ana Hočevar (drugi učitelj)
2A Magdalena Gunde
2B Marija Eržen
3A Simona Gasser
3B Marjana Rozman
4A Mojca Konjar
4B Mateja Rogelj
5A Mojca Jurčič
5B Tatjana Žun
5M Špela Pirc

 

Center
Razred Učitelj
1C Nina Primožič, Tadeja Vehar Dominko (drugi učitelj)
Ana Križnar, Kaja Berlot
2C Nataša Šefer
3C Tatjana Burgar
4C Mirjam Bajželj
5C Vilma Kumše

 

Primskovo
Razred Učitelj
1E Mojca Šarlija, Marjana Kavčič (drugi učitelj)
1F Tjaša Ažman, Daša Bulatovič (drugi učitelj)
2E Nuša Juvan
2F Tonja Krek
3E Vesna Senta Valančič
3F Katarina Srna
4E Andreja Dobre
4F Irena Kodeh
5E Mojca Bertoncelj
5F Jerneja Langus

 

Trstenik
Razred Učitelj
1T Urška Gregorin
2T Suzana Kešina
3T Marijanca Cuderman
4T Vida Konc
5T Alenka Šturm

 

Goriče
Razred Učitelj
1G Aleksandra Lešnjak, Anica Lani (drugi učitelj)
2G Mirjam Remic
3G Maja Ciglič
4G Jana Dubravica
5G Vilma Švab

 

Učitelji – nerazredniki

Darja Mur NEMŠČINA – neobvezni izbirni predmet – 4. R, 5. R
Kaja Berlot TJA – 1CČ, 2C
Petra Plot TJA – 1AB, 2AB, 3AB, 4B, 3C, 4C, 5C
Barbara Marolt TJA – 1GT,2GT, 3GT, 4GT, 5GT
Tina Martinek TJA –  1EF, 2EF, 3EF, 4EF
Andrej Pirc ŠPO – 4B, 5B
Jana Sivec ŠPO – 4.C,5.C

 


Razredna stopnja – predmetni učitelji

Predmetni učitelji, ki poučujejo na razredni stopnji Predmet
Luka Rejc – 4A TJA
Neva Lajovic – 5ABMEF TJA

 

Učitelji podaljšanega bivanja

Matična šola Center Primskovo Trstenik Goriče
Alenka Pirc Savnik
Tina Podgoršek
Andrej Pirc
Nasta Črnič
Ana Hočevar
Andreja Polovšek
Petra Plot
Katja zor
Tadeja Dominko Vehar
Kaja Berlot
Mojca Kralj Ciglič

Nova lokacija:
Eva Brzin
Darja Mur

 

Fani Markun Tršan
Vida Kržič
Daša Bulatovič
Marjana Kavčič
Tina Martinek
Petra Verbič
Branka Poklukar
Milan Grah
Irena Kodeh
Miha Škrlj
Anica Lani

 

Predmetna stopnja – učitelji razredniki

Matična šola
Razred Razrednik
6A Mateja Mrak – slovenščina, dop/dod
6B Vilma Cunk – naravoslovje, biologija, izbirni predmet ONA, dop/dod
6C Tanja Novak – slovenščina, DOP/DOD
7A Urša Glastovec – matematika, izbirni predmet, UBE, MME, ROM
7B Irma Uranič – slovenščina, dop/dod
7C Alisa Delić – kemija, gospodinjstvo, izbirni predmet SPH
8A Romana Renko – likovni pouk, izbirni predmet LS1,2,3
8B Irma Pustotnik – matematika, fizika, dop/dod
8C Alenka Maksimović – matematika, tehnika, dop/dod
9A Irena Hudobivnik – gospodinjstvo, izbirni predmet NPH
9B Mojca Zupan – geografija, etika, DSP/ISP
9C Maša Mihelec – angleščina, dop/dod

 

Center
Razred Razrednik
Zala Slapar – kemija, fizika, izbirni predmet KEŽ, POK, dop/dod
6D Kristina Šter – slovenščina, dop/dod
6E Mojca Avguštin – matematika, fizika, dop/dod
Andreja Molan – matematika, dop/dod
7D Luka Rejc – angleščina, dop/dod
Tatjana Vidic – naravoslovje, biologija, kemija, izbirni predmet RČL, dop/dod
Robert Kukovič – šport, izbirni predmet ISN in ŠSP
9D Klemen Markelj – zgodovina, dop/dod

 

Učitelji – nerazredniki – predmetna stopnja

Učitelj Predmet
Luka Flajnik neobvezni izbirni predmet računalništvo
Irena Pavlin Tehnika in tehnologija
Sonja Kirin Slabe angleščina, dop/dod
Špela Bešter angleščina, dop/dod
Dušanka Jazbec šport, izbirni predmet ŠSP
Alena Sever DSP, ISP
Jana Sivec šport, izbirni predmet IŠO, ŠZZ
Bogdana Mikša DSP, ISP
Marko Slabe laborant
Nataša Primožič matematika, fizika, dop/dod
Marjeta Zor geografija, etika, dop / dod
Bojan Švabić šport
Ingrid Klemenčič ISP, DSP, ŠSS
Mateja Urbiha zgodovina, dop/dod
Mirjana Rus (Tamara Planinšek) matematika, dop/dod
Vlasta Godnič šport, izbirni predmet ŠZZ
Jakob Zenjilovski Izbirni predmet NEMŠČINA, dop/dod
Darja Mur neobvezni izbirni predmet nemščina, opb
Matej Wolf Glasba, pevski zbor
Mojca Eleršek Finžgar knjižnica
Andreja Polovšek Knjižnica, opb
Miha Škrlj Izbirni predmet ŠAH, opb
Tanja Stanić TIT
Andrej Pirc šport, opb
Renata Himelrajh DSP, ISP
Sandra Piršič DSP, ISP
Eva Brzin DSP, ISP (Projekt »Prva zaposlitev«)
Milan Grah DSP, ISP, OPB