Select Page

Telefoni

Tajništvo: 04 / 255 97 00
Zbornica Ul. XXXI. divizije 7a: 04 / 255 97 16
Ravnatelj: 04/ 255 97 02 (Rudolf Planinšek)
Pomočniki ravnatelja 04/ 255 97 04 (Ingrid Klemenčič)
04/ 255 97 05 (Bojan Švabič)
04/ 255 97 06 (Mateja Urbiha)
Svetovalna služba: 04 / 255 97 12 (psihologinja Dušanka Koporec)
04 / 255 96 99  (psihologinja Simona Kogelnik Ekar)
04 / 255 96 97  (pedagoginja Tina Kaltenekar)
Blagajna – obračun oskrbnin: 04 / 255 97 13 (Mateja Žumer)
04/ 255  96 91 (Špela Berčič)
Računovodstvo: 04/ 255 97 08 (Tanja Krišelj)
Knjižnica: 04/ 255 9714
Kuhinja: 04 / 255 97 15