Select Page

Uprava in učitelji

Učitelji predmetna stopnja – razredniki

Razred

Razrednik

6A

Irena Hudobivnik – gospodinjstvo, SPH, NPH

6B

Tanja Stanič – TIT, MAT

6C

Nina Koren Maček – gospodinjstvo, biologija

Neva Lajovic – angleščina

7A

Dušanka Jazbec – šport,

7B

Vlasta Godnič – šport,

7C

Špela Bešter – angleščina, DOP/DOD

Mojca Zupan – geografija, DSP, DOP/DOD

8A

Mateja Mrak – slovenščina, DOP/DOD, ŠNO

8B

Vilma Cunk – naravoslovje, biologija

8C

Tanja Novak – slovenščina, GKL

9A

Urša Glastovec – matematika, izbirni predmet MME, ROM, UBE

9B

Irma Uranič – slovenščina,

9C

Zala Slapar– kemija, fizika, POK, DOP/DOD