Select Page

Uprava in učitelji

Učitelji predmetna stopnja – nerazredniki

Učitelj

Predmet

Luka Flajnik

neobvezni izbirni predmet računalništvo

Irena Pavlin

tehnika in tehnologija, likovna umetnost

Špela Pernar

Slovenščina, DOP/DOD

Maša Mihelec

angleščina, DOP/DOD

Bogdana Mikša

DSP, ISP

Marko Slabe

Laborant

Bojan Švabić

Šport, ISO

Ingrid Klemenčič

ISP, DSP, ŠSS

Mateja Urbiha

zgodovina, DOP/DOD

Jakob Zenjilovski

izbirni predmet nemščina, DOP/DOD

Matej Wolf

glasba, pevski zbor

Mojca Eleršek Finžgar

knjižnica

Miha Škrlj

Zgodovina, izbirni predmet ŠAH, DOP/DOD, DKE

Branka Poklukar

Angleščina

Andrej Pirc

Šport, izbirni predmet, IŠN, ŠSP

Sandra Piršič

DSP, ISP

Mojca Žvokelj

DSP, ISP

Vera Djokić

DSP, ISP

Alenka Maksimović

Matematika, DOP/DOD

Irma Pustotnik

Matematika, fizika, SLZ, DOP/DOD

Romana Renko

Likovni pouk, obvezni izbirni predmet LS

Tamara Planinšek

Matematika, DOP/DOD