Select Page

Obvestila, obrazci

obvestilo o vpisu novincev – šolsko leto 2020-2021

obrazec – vloga za vpis otrok – 2020-2021

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________Obrazec za sporocanje sprememb podatkov glede uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Obrazec lahko izpolnite tudi v elektronski obliki na https://e-uprava.gov.si/podrocja/vloge/vloga.html?id=1481.

Upravičenec do denarne socialne pomoči, varstvenega dodatka, subvencije najemnine, pravice do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in pravice do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje mora centru za socialno delo sporočiti vsa dejstva, okoliščine in vse spremembe, ki vplivajo na upravičenost do pravice iz javnih sredstev, njeno višino ali obdobje prejemanja, v osmih dneh od dne, ko je taka sprememba nastala ali je zanjo izvedel.


ŠOLSKI SKLAD – PRIJAVE V šolskem letu 2020/21 se bodo zbrana sredstva namenila predvsem za sofinanciranje zimovanj/letovanj.

Obveščamo vas, da morate izpolnjeno vlogo za SOFINANCIRANJE TABOROV, ZIMOVANJA/LETOVANJA oddati ob prijavi na zimovanje/letovanje.

 Več si lahko preberete na spletni strani šolskega sklada. Vlogo najdete na strani šolskega sklada: starši / šolski sklad / kako zaprosim za pomoč.

 

začasna odjavnica

potrdilo o zdravstvenem stanju otroka

stalna izpisnica