Select Page

V knjižnici je na voljo kar nekaj revij, tako splošnih kot tudi strokovnih. Vabljeni v čitalnico.

didacta slovenica slavisticna revija

Tu je seznam novejših strokovnih revij za posamezna področja:

Vzgoja & izobraževanje, 1

Sodobna pedagogika, 64

Slavistična revija, 1 januar-marec

Didactica Slovenica (pedagoška obzorja), 1

Jezik in Slovstvo, 3-4

Didakta, marec in april

Logika & razvedrilna matematika, 3

Obzornik za matematiko in fiziko, 1