Select Page

OBVESTILO ZA UČENCE 6. in 9.r. ter njihove starše

 

Skladno s Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja imajo učenci in starši možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse znanja. Vpogled bo potekal v sredo, 29. maja in četrtek, 30. maja 2013 (v okviru pouka).

Devetošolci in devetošolke so prvi dan preverjanja prejeli listek z geslom za dostop do preizkusov. To geslo in EMŠO številko prinesejo v šolo v sredo in četrtek. Devetošolci in devetošolke (in starši) že doma od srede (od 8.00 ure) do četrtka (do 20.00 ure) (preko spletne strani http://npz.ric.si) pregledajo svoje ovrednotene pisne naloge in v šoli (v času, namenjenemu pregledu) z učiteljico/učiteljem razjasnijo dileme.

 Starši (šestošolcev in devetošolcev) imajo možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ v četrtek, 30. maja 2013, od 13.45 do 15.30, na MATIČNI ŠOLI:

SLOVENŠČINA: učiteljica: POLOVŠEK Andreja
učilnica: SLOVENŠČINA 2

 MATEMATIKA: učiteljica: ROVAN Katja
učilnica: RAČUNALNICA

ZGODOVINA: učitelj: MARKELJ Klemen
učilnica: GEOGRAFIJE

 ANGLEŠČINA: učitelj: REJC Luka
učilnica: ANGLEŠČINA 1

Ravnatelj
Rudolf Planinšek