Select Page

 

Glede na  zadnji odstavek 14. člena Pravilnika o šolskem koledarju osnovna šola učence, ki jim ni možno razdeliti spričeval ob zaključku pouka, spričevalo osebno vroči njim ali njihovim staršem v času od zaključka do 30. junija in od 19. do 20.  avgusta  2013.

Od 26. 6. do 30. junija 2013 in od 19. do 20. avgusta  lahko spričevalo dvignejo v tajništvu ali računovodstvu.

Šola Simona Jenka Kranj bo zaprta od  15. julija do 16. avgusta 2013.

 

                                                                                                                             Ravnatelj

                                                                                                                             Rudolf Planinšek