Select Page

Predstavniki šolske skupnosti v letošnjem šolskem letu so se v ponedeljek, 30. septembra, zbrali na prvi letošnji seji. Sprejeli so načrt dela za letošnje leto in potrdili sodelovanje v številnih humanitarnih akcijah.

V Tednu otroka, ki letos nosi naslov KAKO JE BITI OTROK V DANAŠNJI DRUŽBI, bodo v okviru kulturnega dne prvošolci sprejeti v šolsko skupnost.

V naslednjem tednu pa bomo z zbiranjem odpadnega papirja že izvedli prvo letošnjo akcijo. Papir bomo zbirali na vseh enotah šole in vrtca.

Na prvi seji smo izvedli tudi volitve predsednika/predsednice in podpredsednika/podpredsednice šolskega parlamenta.

 

V šolskem letu 2013/14 bo tako nalogo predsednice šolskega parlamenta opravljala ANA LOMBAR, 9. c

in nalogo njene namestnice JERCA URANIČ, 8. c. 

Obema učenkama čestitamo ob izvolitvi in jima želimo uspešno delo, saj bodo v letošnjem šolskem letu naši predstavniki aktivno sooblikovali in vodili občinski parlament v mestni občini Kranj. Tema letošnjega otroškega parlamenta je RAZMERE V DRUŽBI.