Select Page

Navodila staršem za pripravo predlogov za plačilo malice in/ali kosila

 

V sredo, 7. maja 2014, je RTV Slovenija v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije organizirala dobrodelno prireditev Stopimo skupaj – Siti besed.  Na prireditvi so nastopili številni glasbeniki. Prek telefonskih klicev med oddajo in njeno nedeljsko ponovitvijo je bilo zbranih 138.856 evrov, ki bodo namenjeni za topel obrok v šoli za tiste učence, katerih starši so se znašli v finančni stiski.

Nad sredstvi, zbranimi v dobrodelni akciji in njihovim razdeljevanjem bo bdela Komisija za socialno-humanitarna vprašanja pri Zvezi prijateljev mladine Slovenije, ki jo vodi Anita Ogulin. Komisija bo na podlagi predlogov staršev ali skrbnikov šolarjev iz cele Slovenije, ki jim bodo priložena mnenja šolskih svetovalnih služb ali centrov za socialno delo, oblikovala prioritetni seznam upravičencev ter poskrbela, da bodo donirana sredstva namenjena plačilu stroškov toplega obroka v novem šolskem letu.

POMEMBNO! Šole in starše, ki oddajate vloge, vljudno prosimo, da natančno upoštevate navodila za izpolnjevanje vlog (objavljena v nadaljevanju strani), oddajate popolne vloge ter priložite ustrezne dokumente. Komisija za socialno humanitarna vprašanja ne more obravnavati nepopolnih vlog.

Za starše in skrbnike
Če nimate sredstev, da bi svojemu otroku ali rejencu plačali šolsko malico in/ali kosilo, vas prosimo, da napišete predlog, da to storimo mi.
V svojem predlogu nam na kratko predstavite svojo družino; obvezno navedite število članov, število in starost šoloobveznih otrok, zaposlitveni status staršev oz. skrbnikov, materialni položaj družine, morebitne bolezni in druge tegobe, ki vas pestijo, ter zakaj menite, da je vaš otrok (ali več otrok) upravičen/ih do pomoči iz dobrodelne akcije SITI BESED.

Obvezno pripišite:
–       ime, priimek in starost šolarja, na katerega se predlog nanaša,
–       obdobje, na katerega se predlog nanaša (npr. od januarja do junija 2013),
–       vrsta obroka: malica, kosilo, malica in kosilo,
–       cenik šolske malice oz. kosila,
–       vaše ime, priimek ter točen naslov,
–       naziv in naslov šole, ki jo obiskuje šolar,
–       ime, priimek ter telefon kontaktne osebe na šoli,
–       kontaktni telefon ter naslov elektronske pošte (če jo imate),
–       TRR šole, ki jo otrok obiskuje

Vašemu predlogu OBVEZNO priložite mnenje o stanju družine šolske svetovalne službe ali centra za socialno delo.

Vaše predloge in zahtevana dokazila pošljite na:
Zveza prijateljev mladine Slovenije
SITI BESED
Miklošičeva 16, 1000 Ljubljana

O odločitvi komisije vas bomo obvestili pisno ali po telefonu, denar za malico in/ali kosilo bomo nakazali šoli neposredno.

Navodila najdete na internetni spletni strani:
http://www.sitibesed.si/navodila/navodila-starsem-in-solskim-svetovalnim-sluzbam-za-pripravo-predlogov-za-placilo-malice-inali-kosila