Select Page

Spoštovano osebje OŠ Simona Jenka,

 

partnerji projekta Sistemski pristop k medvrstniškemu nasilju v vzgojno-izobraževalnih zavodih (krajše NasVIZ) omejevanje medvrstniškega nasilja razumemo kot skupni izziv celotne šolske, družinske, lokalne in širše skupnosti.

S skupnimi močmi lahko ta neželeni kompleksni pojav uspešno preprečujemo ter ustrezno in učinkovito pomagamo vsem, ki ga doživljajo, izvajajo ali zgolj spremljajo. 

Pomembno se nam zdi, da medvrstniško nasilje razumemo na poenoten način ter na tej osnovi usklajeno preventivno ravnamo in ukrepamo. Zgibanka s ključnimi sporočili za strokovne delavke in delavce VIZ, ki smo jo pripravili, je namenjena prav izhodiščnemu poenotenju naših pogledov za čimbolj učinkovito partnerstvo pri skupnih prizadevanjih. Nadajemo se, da jo boste naklonjeno sprejeli kot uporaben strokovni opomnik in spodbudo.

Pripravili smo tudi podobno zgibanko za starše, otroke pa tudi z vašo pomočjo strokovno usmerjali, da so ustvarili svoje izdelke s ključnimi sporočili o medvrstniškem nasilju.

Ker je v slogi in sloganih moč, složno pravimo: jaz, ti, mi – za nenasilje vsi!

Na povezavi si lahko ogledate letak. Letak-strokovni-delavci

  1. Mitja Muršič,

v imenu nosilca projekta (Inštitut za kriminologijo pri Pravni fakulteti v Ljubljani), Osnovne šole Simona Jenka in ostalih partnerjev