Select Page

Skladno s Koledarjem nacionalnega preverjanja znanja imajo učenci in starši možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne preizkuse znanja.

Vpogled do ovrednotenih preizkusov (v obliki pdf) za devetošolce in starše bo možen preko spletnega portala http://npz.ric.si od torka, 2. do četrtka, 4. junija 2015. Za vpogled potrebujete šifro učenca (dobili učenci prvi dan preverjanja) in njegov EMŠO.

Možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ bo na MATIČNI ŠOLI  v sredo, 3. junija, 2015, od 13.00 do 14.30:

 SLOVENŠČINA: v učilnici SLOVENŠČINA 1

MATEMATIKA: v učilnici RAČUNALNICA

KEMIJA v učilnici GEOGRAFIJE

 

Vpogled do ovrednotenih preizkusov (v obliki pdf) za šestošolce in starše bo možen preko spletnega portala http://npz.ric.si od torka, 9. do četrtka, 11. junija 2015.  Za vpogled potrebujete šifro učenca (dobili učenci prvi dan preverjanja) in njegov EMŠO.

 Možnost vpogleda v učenčeve ovrednotene pisne naloge NPZ bo na MATIČNI ŠOLI v  sredo, 10. junija, 2015, od 13.00 do 14.30:

SLOVENŠČINA: v učilnici SLOVENŠČINA 1

MATEMATIKA: v učilnici RAČUNALNICA

ANGLEŠČINA: v učilnici ANGLEŠČINA 2