Select Page

Od 16. do 18. maja bodo za razrede predmetne stopnje potekali dnevi dejavnosti, ki pa se bodo prepletali s poukom.

6. razredi

16. 5.

6. ABC Bohinj, trajanje 7.30 – 13.30

6. ČD pouk

17. 5.

6. ČD Bohinj, trajanje 7.30 – 13.30

6. ABC pouk

18. 5.   pouk

7. razredi

16. 5.

7. ABCČ Muljava, trajanje 7.30 – 12.00

17. 5.

7. AB Celje in jama Pekel, trajanje 7.30 – 17.00

7. CČ Brdo 7.30 – 12.40

18. 5.

7. AB Brdo, trajanje 7. 30 – 12.40

7. CČ Celje in jama Pekel, trajanje 7.30 – 17.00

8. razredi

16. 5.

8. ABCČ  delavnice “človek in prva pomoč” v šoli, trajanje 8.00 – 12.40

17. 5.

8. ABCČ Rašica, Bogenšperk, Litija, Vače, trajanje 7.30 – 17.00

18. 5.  pouk

9. razredi

16. 5.

9. ABCČ Arboretum in Prirodoslovni muzej Ljubljana, trajanje 8.00 – 14.00 / 9.00 – 15.00

17. in 18. 5.   pouk

Ure prihodov so predvidene ure, manjše spremembe možne zaradi razmer na cesti in nepredvidenih dogodkov.

Učenci dobijo šolsko malico, ki jo prevzamejo dežurni učenci, zato je zbor vedno vsaj 10 minut pred odhodom.  Za razrede, katerih dejavnosti potekajo do 17. ure, je kosilo odpovedano.

Obleka in obutev naj bo primerna hoji in trenutnim vremenskim razmeram. Dnevi dejavnosti so pouk v drugačni obliki, zato veljajo šolska pravila.

Navodila za posamezne dejavnosti so učenci dobili pri pouku.