Select Page

SEPTEMBER

KDO? KDAJ? VSEBINA NOSILEC
 

R A Z R E D N A    S T O P N J A

 
1. razredi glede na vreme ŠD jesenski pohod Magdalena Gunde
3. – 5. razred 24. 9. šolsko tekmovanje iz logike mentorice
2. – 5. razred 28. 9. 1. seja šolske skupnosti mentorice

M A T I Č N A   Š O L A

2. AB 28. 9. ŠD pohod Aleksandra Lešnjak
3. A 28. 9., 7.15 sistematski pregled ZD Kranj
3. B 21. 9., 7.15 sistematski pregled ZD Kranj
3.AB 11. 9. ŠD pohod Marjana Rozman
3. AB 18. 9. ŠD plavanje Andrej Pirc
4. AB 25. 9. ŠD pohod Jana Dubravica
5. AB 17. 9. TD Kolesarski poligon Vilma Švab

PŠ C E N T E R

2. CČ 8. 9. ŠD pohod Aleksandra Lešnjak
3. C 16. 9. sistematski pregled ZD Kranj
3. C 22. 9. ŠD pohod Marjana Rozman
4. C 24. 9. ŠD pohod Jana Dubravica
5. C 16. 9. TD Kolesarski poligon Vilma Švab
5.C 24. 9. ŠD pohod Vilma Kumše

PŠ  P R I M S K O V O

2. EF 23. 9. ŠD pohod Aleksandra Lešnjak
3. E 22. 9. ŠD pohod Marjana Rozman
3. F 24. 9. ŠD pohod Marjana Rozman
3. E 29. 9. ŠD plavanje Andrej Pirc
3. F 28. 9. ŠD plavanje Andrej Pirc
3. E 14. 9., 7.15 sistematski pregled ZD Kranj
4. EF 10. 9. ŠD pohod Jana Dubravica
5. EF 4. 9. Kolesarski poligon Vilma švab

PŠ  G O R I Č E

2. G 29. 9. ŠD pohod Aleksandra Lešnjak
3. G 29. 9. ŠD pohod Marjana Rozman
4. G 9. 9. ŠD pohod Jana Dubravica
5. G 8. 9. TD Kolesarski poligon Vilma Švab
5. G 9. 9. ŠD pohod Vilma Kumše
3. G 30. 9., 7.30 sistematski pregled ZD Kranj

PŠ  T R S T E N I K

1. T 10. 9. ŠD pohod Magdalena Gunde
2. T 10. 9. ŠD pohod Aleksandra Lešnjak
3. T 10. 9. ŠD pohod Marjana Rozman
4. T 10. 9. ŠD pohod Jana Dubravica
5. T 10. 9. ŠD pohod Vilma Kumše
5. T 9. 9. TD Kolesarski poligon Vilma Švab
3. T 23. 9., 7.30 sistematski pregled ZD Kranj

P R E D M E T N A     S T O P N J A

 
6. DF 7. – 10. 9. Tabor Marindol Klemen Markelj
6. CČ 10. – 13. 9. Tabor Marindol Klemen Markelj
6. AB 14. – 17. 9. Tabor Marindol Klemen Markelj
6. E 17. – 20. 9. Tabor Marindol Klemen Markelj
nadarjeni učence 17. – 20. 9. tabor Tatjana Vidic
9. A 9. 9.; 5.,6. ura Kako se upreti pritiskom vrstnikov Simona Kogelnik
9. B 8. 9.; 5.,6. ura Kako se upreti pritiskom vrstnikov Simona Kogelnik
9. C 9. 9.; 3.,4. ura Kako se upreti pritiskom vrstnikov Simona Kogelnik
9. Č 8. 9.; 1.,2. ura Kako se upreti pritiskom vrstnikov Simona Kogelnik
6. – 9. razred 24. 9. šolsko tekmovanje iz logike Mirjana Rus
6. – 9. razred 28. 9. 1. seja šolske skupnosti mentorice