Select Page

Šolski projekti 2020/21

NASLOV PROJEKTA ČAS TRAJANJA PROJEKTA NOSILEC PROJEKTA
(zunanja inštitucija – katera, šolski projekt…)
IZVAJALCI PROJEKTA (vodja in ostali člani projektne skupine)
Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih 1. 7. 2020 – 30. 6. 2021 Ministrstvo za infrastrukturo Vida Konc – vodja, Urška Gregorin, Marijana Cuderman, Suzana Kešina, Alenka Šturm
Medvsrtniška pomoč tutorstvo 1.9.2020-24.6.2021 Slovenska filantropija Bogdana Mikša
Mednarodni dan strpnosti – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO november društvo Eksena Marijana Kavčič (učiteljice PŠ Primskovo)
Tradicionalni slovenski zajtrk november 2020 ARSKTRP Irena Hudobivnik
Dobra dejanja maj 2021 Slovenska filantropija Hudobivnik, Mikša, Kavčič
Dnevi evropske kulturne dediščine 26.9. – 10.10.2020 ZVKDS Nataša Šefer – vodja (učiteljice razredne stopnje Center)Jerneja Langus
Outdoor Classroom Day (Učenje na prostem) november 2020, maj 2021 Project Dirt, London Nataša Šefer- vodja (učiteljice razredne stopnje Center, aktiv 1.razredov) , Andrejka Dobre, Mojca Šarlija
Noč knjige april 2021 Založba Sanje Nataša Šefer, Mojca Šarlija, Marija Eržen, Magdalena Gunde
Bralnospodbujevalna akcija ob dnevu knjig za otroke april 2021 Slovenska sekcija IBBY Nataša Šefer – vodja (učiteljice razredne stopnje Center, aktiv 1.razredov)
Mreža gozdnih vrtcev in šol celo leto Inštitut za gozdno pedagogiko Nataša Šefer
iEARN – Holiday card exchange oktober – december iEARN Ana Hočevar – vodja (vse učiteljice aktiva 2. razreda, Darja Mur, Tjaša Štucin, Suzana Kešina) Marijana Kavčič, Tina Podgoršek, Branka Poklukar, Petra Plot Stanjko, Fani Markun Tršan, Nastja Hartman, Katja Zor, Petra Podjed
iEARN – Talking Kites 21.3. iEARN Tjaša Štucin – vodja (vse učiteljice 2. razreda), Ana Hočevar, Tina Podgoršek, Katja Zor
iEARN – Beremo z mačkom Murijem celo leto iEARN Mojca Šarlija – vodja (vse učiteljice 2. razreda, Suzana Kešina, Nuša Juvan)
iEARN – Don’t waste, create celo leto iEARN Daša Bulatović – vodja
Sobivanje celo leto društvo za trajnostni razvoj Tjaša Ažman, Ana Hočevar, Darja Mur, Marijana Kavčič, Nastja Hartman, Petra Podjed, Fani Markun Tršan, Simona Frank, Tina Podgoršek
Trajnostna mobilnost v šolah in vrtcih – Gremo peš s Kokoško Rozi celo leto Ministrstvo za infrastrukturo Petra Podjed – koordinatorka
iEARN – Pen Friends – Pen Pal celo leto iEARN Darja Mur – vodja

Masaža za otroke MISP

MISP Slovenija Nataša Šefer
Projekt povečanja lokalne samooskrbe Celo leto MO Kranj Irena Hudobivnik, Alisa Delić
Izštekani Celo leto Šolski project Aktiv DSP

Teden vseživljenjskega učenja TVU

Tutorstvo (medgeneracijsko sodelovanje)

celo leto

celo leto

Andragoški center Slovenija

Šolski projekt

Mojca Šarlija – vodja (učiteljice PŠ Primskovo), Barbara Marolt (Trstenik)

Alena Sever